Jsme psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáháme již od roku 2003. Vznikli jsme jako pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. a na přelomu roku 2014/2015 jsme se osamostatnili a od té doby fungujeme jako NOMIA, z.ú. Zaměřujeme se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracujeme rovněž i s pachateli trestné činnosti. Naší snahou je v rámci poskytování sociální práce a terapeutických intervencí zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívání jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě.

 

Podpořte nás

Psychologická poradna a Dětské krizové centrum NOMIA pomáhá dětem, které byly vystaveny domácímu násilí, silné traumatické události, ztratily osobu blízkou, prožily šikanu, týrání, vážné onemocnění, trpí úzkostí, depresí, dětem nesoucí si problém, který neumějí sami řešit a potřebují odbornou pomoc.

NOMIA, z.ú. je místem, které nabízí celé rodině komplexní pomoc od sociálního poradenství přes asistované kontakty po psychoterapii. Zdarma. Podpořte nás, prosím, abychom tu mohli být i pro další děti a jejich maminky a tatínky. 

www.jaktovidideti.cz  https://www.facebook.com/nomiahk/

Kontakt: Mgr. Iveta Tomšová, Tel.: 734 592 747, E-Mail: iveta.tomsova@nomiahk.cz

 

 

 

 

Aktuálně:

Pocit bezpečí v Hradci Králové – DOTAZNÍK

Dotazník je určen pro občany města Hradec Králové i pro lidi, kteří pravidelně přijíždějí do města a pohybují se v něm. Odkaz na dotazník ZDE

 

 

Vážení,

dovolujeme si vás oslovit v souvislosti s přípravou nové Koncepce prevence kriminality v Hradci Králové na období 2020-2024, která navazuje na Koncepci prevence kriminality v Hradci Králové na období 2016-2019. Město tímto dokumentem schváleným volenými orgány deklaruje, že považuje funkční systém prevence kriminality za důležitou oblast, díky které je možno prostřednictvím cílených opatření dosáhnout snížení trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů města.
Dokument je zpracován na čtyřleté období pravidelně od roku 2012. Jeho součástí je bezpečnostní analýza a na ni navazuje stanovení priorit, konkrétních cílů a opatření, která se budou naplňovat. Na konkrétní rok je připravován akční plán, ve kterém je podrobně rozpracováno, které aktivity a jakým způsobem budou realizovány.
Podkladem pro zpracování bezpečnostní analýzy budou využita data získaná prostřednictvím dotazníku – Pocit bezpečí v Hradci Králové.

Děkujeme vám tímto za váš čas strávený nad dotazníkem.

Výsledky dotazníku budou uvedeny po jeho zpracování na tomto místě a v Koncepci prevence kriminality v Hradci Králové na období 2020-2024. Ta bude rovněž zveřejněna na stránkách Sociálního portálu.