Jsme psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáháme již od roku 2003. Vznikli jsme jako pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. a na přelomu roku 2014/2015 jsme se osamostatnili a od té doby fungujeme jako NOMIA, z.ú. Zaměřujeme se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracujeme rovněž i s pachateli trestné činnosti. Naší snahou je v rámci poskytování sociální práce a terapeutických intervencí zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívání jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě.

 

Aktuálně pozastavujeme konzultace:

V reakci na vyhlášení nouzového stavu sdělujeme, že naše Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum, v rámci preventivních opatření vedoucích k eliminaci šíření COVID-19, pozastavuje všechny plánované konzultace. Klientům byly předány informace, že po ukončení tohoto opatření budou domlouvány termíny náhradní. Klienti a instituce mohou naše zařízení kontaktovat telefonicky nebo e-mailem (kontakty zde).

Akutní, neodkladné případy a krizové intervence po předchozí domluvě nadále přijímáme a zajišťujeme.

Opatření trvá do odvolání.
Děkujeme za pochopení,
NOMIA, z.ú.
Hradec Králové