Jsme psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáháme již od roku 2003. Vznikli jsme jako pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. a na přelomu roku 2014/2015 jsme se osamostatnili a od té doby fungujeme jako NOMIA, z.ú. Zaměřujeme se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracujeme rovněž i s pachateli trestné činnosti. Naší snahou je v rámci poskytování sociální práce a terapeutických intervencí zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívání jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě.

 

Podpořte nás

Psychologická poradna a Dětské krizové centrum NOMIA pomáhá dětem, které byly vystaveny domácímu násilí, silné traumatické události, ztratily osobu blízkou, prožily šikanu, týrání, vážné onemocnění, trpí úzkostí, depresí, dětem nesoucí si problém, který neumějí sami řešit a potřebují odbornou pomoc.

NOMIA, z.ú. je místem, které nabízí celé rodině komplexní pomoc od sociálního poradenství přes asistované kontakty po psychoterapii. Zdarma. Podpořte nás, prosím, abychom tu mohli být i pro další děti a jejich maminky a tatínky. 

www.jaktovidideti.cz  https://www.facebook.com/nomiahk/

Kontakt: Mgr. Iveta Tomšová, Tel.: 734 592 747, E-Mail: iveta.tomsova@nomiahk.cz