Terapeutický program narativní práce s agresí

Jak pracujeme

V rámci tohoto projektu pracujeme s násilnými osobami a pachateli domácího násilí a jiné trestné činnosti. Cílem projektu je pomoci psychoterapeutické a poradenské práce pomoci osobám, které jsou původci násilí zastavit tyto projevy a minimalizovat negativní psychopatologické dopady na zúčastněné (děti, rodina, partner, společnost, apod.).  Ochránit oběti rodinného systému a potencionálních obětí v sociálním okolí klienta. Pomoci původcům násilí přijmout odpovědnost za své chování. A pomoci k takovým změnách v chování a prožívání, které preferují jiné způsoby jednání než agresivní a násilné. Dalším cílem programu je pomoci původcům násilí k potřebným změnám v oblasti citové – vztahové vazby (attachmentu), u mnoha klientů se projevují různé abnormality v této oblasti, kdy oni sami v dětství zažívali zkušenosti jako svědci domácího násilí nebo byli přímou obětí. Cílem projektu je také osvěta v oblasti tématiky násilí, práv obětí trestné činnosti, právní a morální odpovědnosti původců násilí a postoje společnosti k násilí.

Probační program „Terapeutický program narativní práce s agresí“ je akreditován u Ministerstva spravedlnosti v rámci Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

 

 

Kontakt:  +420 606 824 104

Provozní doba:

PO 8 – 16
ÚT 8 – 16
ST 8 – 16
ČT 8 – 16
8 – 16