Vzdělávání a výzkum

Co nabízíme

V rámci spolupráce s Univerzitou Hradec Králové nabízíme studentům například: zaškolení v oblasti doprovázení klientů na jednotlivé spolupracující organizace v rámci poskytování právního a trestně právního poradenství. Zaškolení v oblasti sociální práce s klienty po rozvodu a přímá účast při předávání dítěte mezi rodiči v terénu. Zaškolení a přímá účast při psychosociální práci tzv. zvykacích režimů nařízených soudem. Účast a zaškolení v právní a trestně právní oblasti ve vztahu k obětem domácího násilí a trestné činnosti, tvorba a aranžmá programu pro oběti domácího násilí. Seznámeni se základními principy klinické psychoterapeutické práce a s východisky systemické konstruktivistické psychoterapie. Modelování (hraní rolí při terapeutickém sezení). Vytvoření a zaškolení reflektujícího týmu (práci u videozáznamu, který je on-line přenášen z živé konzultace do jiné místnosti). A další.

Komu je praxe určena

Preferovaný typ praxe: průběžná (2. ročník – 40 hod.), souvislá (2. ročník – 80 hod.)
Omezení výkonu praxe: Nekoná se v červenci a v srpnu
Počet praktikantských míst na semestr: 4 – 8
Upozornění pro praktikanty: prostory nejsou bezbariérové

Co musí studenti splnit

  • Absolvovat osobní vstupní pohovor, při němž prokáží motivaci pro výběr pracoviště a základní znalost informací o pracovišti

Co muže být důvodem pro ukončení a nedoporučení zápočtu

  • hrubé porušení pravidel poradny (mlčenlivost, BOZP)
  • student se neřídí etickými zásadami a principy (nestrannost, diskrétnosti, respekt, mlčenlivost)
  • student nedochází opakovaně na praxi včas či vůbec (2x bez omluvy okamžité vyloučení)
  • student nerespektuje pracovníky poradny, klienty či ostatní studenty
  • student je pasivní, neplní zadané úkoly, nechodí připraven dle zadání.

Bonusy pro praktikanty

Naše vlastní knihovna s odbornou literaturou, pracoviště je zajištěno alarmem, aktivní účast na interních i veřejných akcích pracoviště, nabídka následné spolupráce (brigády, propagační akce, konference, publikační činnost a dobrovolnická činnost), možnost účasti na některých zahraničních projektech spojených se sociální a humanitární aktivitou.

Kontakt na koordinátorku praxí:

PhDr. Kateřina Lojanová, Tel: 734 129 406, E-mail: katerina.lojanova@nomiahk.cz

Kontakt:  +420 606 824 104

Provozní doba:

PO 8 – 16
ÚT 8 – 16
ST 8 – 16
ČT 8 – 16
8 – 16