Pro studenty

Co nabízíme

V rámci spolupráce s Univerzitou Hradec Králové nabízíme odbornou praxi, na které se studenti mohou detailně seznámit s běžnou pracovní činností, které se Nomia věnuje. Studentům se u nás věnují psychologové a sociální pracovníci, kteří činnost Nomie studentům postupně představují. Nabízíme náhled do činnosti poradny pro oběti domácího násilí a trestné činnosti, do činnosti dětského krizového centra, do aktivit zaměřených na podporu zdravě fungující rodiny a v neposlední řadě také do našeho terapeutického programu zaměřeného na práci s agresí. Studenti mají možnost být přítomni u psychoterapie konkrétního klienta, kde po odborném zaškolení tvoří součást reflektujícího týmu.

Komu je praxe určena

Přednost mají ti studenti, kteří se zajímají o oblast sociálních služeb, jejich vysokoškolské zaměření je k tomu zacíleno a zajímá je oblast psychologické a sociální podpory pro oběti domácího násilí, podpora dětského klienta a péče o rodinu jako celek. Praxe je buď průběžná (40 hod.) nebo souvislá (80 hod). Naše prostory bohužel nejsou bezbariérové.

Pro jaké studenty praxe není vhodná

Nejsme právní poradna, právní služby pouze zprostředkováváme. Stejně tak nejsme klinickým ani psychiatrickým zařízením. Co se týká psychodiagnostiky, věnujeme se ji pouze okrajově, na praxi k ní bohužel také není prostor.

Co musí studenti splnit

Bez vyplnění dotazníku to bohužel nepůjde. Zájemců o praxi v naší organizaci je hodně, a proto se snažíme celý proces zefektivnit vhodným předvýběrem kandidátů. Vyplnění dotazníku nám pomůže se zorientovat v základních představách a očekávání od praxe. Pro vyplnění dotazníku je třeba kliknout na níže uvedený odkaz. Po jeho vyplnění studenty kontaktujeme a domlouváme podrobnosti. Na praxi je z kapacitních důvodů možné přijmout maximálně 8 uchazečů za semestr.

Neudělení zápočtu

Pracujeme s lidmi, jež procházejí těžkou životní fází, proto v případě, že se student dopustí neakceptovatelného chování, nebude mu zápočet za praxi udělen. Za neakceptovatelné chování je považováno:
  • student se neřídí etickými zásadami a principy (nestrannost, diskrétnost, respekt, mlčenlivost)
  • student nedochází opakovaně na praxi včas či vůbec
  • student nerespektuje pracovníky poradny, klienty či ostatní studenty
  • student je pasivní, neplní zadané úkoly, nechodí připraven dle zadání

Bonusy k praxi navíc

  • využití naší interní knihovny s odbornou publikací 
  • možná následná účast na interních i veřejných akcích pracoviště
  • nabídka následné spolupráce (brigády, propagační akce, konference, publikační činnost a dobrovolnická činnost)
  • možnost účasti na některých zahraničních projektech spojených se sociální a humanitární aktivitou
Kontakt na koordinátorku praxí: Kateřina Okrouhlická, E-mail katerina.okrouhlicka@nomiahk.cz