Jsme akreditované dobrovolnické centrum.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

  • Každý, kdo je ochoten bez nároků na odměnu obětovat svůj volný čas ve prospěch ostatních lidí

Co od dobrovolníka požadujeme?

  • Čistý trestní rejstřík
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • Spolehlivost, ochotu a chuť pracovat

Komu, s čím a kde mohou dobrovolníci NOMIA pomáhat?

  • Na našich akcích pro veřejnost (dětské dny, hlídání dětí při přednáškách, prezentace organizace na Festivalu sociálních služeb, Dnu rodiny a dalších akcích)
  • V projektu NOEMI (práce s matkami a dětmi umístěnými v DC Veská)
  • V projektu KAMARÁD (práce se seniory a osobami zdravotně postiženými)

Co dobrovolníkům nabízíme?

  • Možnost stát se akreditovaným dobrovolníkem – uzavřená smlouva o dobrovolnictví, placené pojištění při výkonu dobrovolnické služby
  • Potvrzení o dobrovolnictví pro účely dalšího studia, jako přílohu k žádosti o zaměstnání a p.
  • Školení dobrovolníků a pravidelné supervize

Projekt NOEMI

Výchova a vzdělávání rodičů, kteří byli chovanci dětských domovů, výchovných zařízení nebo center pro závislé a kteří nezvládají základní rodičovské kompetence. Práce s dětmi různého věku (od batolat až po starší školáky) – doučování, volnočasové aktivity a p.

Dobrovolníci s námi pravidelně dojíždějí do DC Veská u Pardubic, kde se věnují dětem a matkám zde umístěným. U dětí jde zejména o smysluplné trávení jejich volného času k přihlédnutím k jejich schopnostem a zálibám. Dobrovolníci pomáhají též s přípravou do školy. U matek jde v první řadě o zvyšování jejich rodičovských kompetencí, ale také o zvyšování finanční gramotnosti či (hlavně u nezletilých matek) doučování a pomoc se zvládáním školní látky tak, aby dokázaly dokončit své studium a měly v budoucnu lepší možnost uplatnění na trhu práce.

S dětmi různého věku pracují naši dobrovolníci též v DD v Holicích, kam dojíždějí individuálně.

Zobrazit podrobný popis

Projekt KAMARÁD

Zajištění sociálního kontaktu a volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Dobrovolníci se setkávají s klienty a pomáhají jim vyplnit jejich volný čas, věnují se společně s nimi různým aktivitám. Zároveň tak mají možnost pravidelně sledovat a prověřovat, zda se nezhoršuje jejich zdravotní situace (např. rozvoj stařecké demence). Dobrovolníci jsou vysíláni do domácností konkrétních klientů Poradny NOMIA (oběti domácího násilí, trestné činnosti, atd.) a také ke klientům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové.

Zobrazit podrobný popis