Dobrovolnictví

O dobrovolnictví

Důležitou součástí naší organizace je dobrovolnictví. Jsme akreditovaným dobrovolnickým centrem.

Dobrovolníkem naší organizace se může stát každý, kdo je ochotný obětovat svůj volný čas ve prospěch ostatních lidí. Zároveň má čistý trestní rejstřík, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti a je spolehlivý, ochotný a má chuť pracovat.

Dobrovolník v našich řadách pracuje na akcích pro veřejnost, v projektech NOEMI ČI KAMARÁD.

Dobrovolníci v naší organizaci mohou pracovat pod akreditovaným programem, mají tedy uzavřenou smlouvu o dobrovolnictví a placené pojištění při výkonu dobrovolnické služby. Samozřejmostí jsou potvrzení o dobrovolnictví či školení a pravidelné supervize.

Projekt NOEMI

V rámci projektu NOEMI se snažíme pomáhat rodičům, kteří vyrůstali v dětském domově, výchovných zařízení nebo center pro závislé a kteří nezvládají základní rodičovské kompetence. Pracujeme s dětmi různého věku, kterým poskytujeme doučování či volnočasové aktivity. Dobrovolníci s námi pravidelně dojíždějí do DC Veská u Pardubic, kde se věnují dětem a matkám zde umístěným. U dětí jde zejména o smysluplné trávení jejich volného času k přihlédnutím k jejich schopnostem a zálibám. Dobrovolníci pomáhají též s přípravou do školy. U matek jde v první řadě o zvyšování jejich rodičovských kompetencí, ale také o zvyšování finanční gramotnosti či (hlavně u nezletilých matek) doučování a pomoc se zvládáním školní látky tak, aby dokázaly dokončit své studium a měly v budoucnu lepší možnost uplatnění na trhu práce.

S dětmi různého věku pracují naši dobrovolníci též v DD v Holicích, kam dojíždějí individuálně.

Projekt KAMARÁD

Pomáháme zajišťovat sociální kontakt a volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Dobrovolníci se setkávají s klienty a pomáhají jim vyplnit jejich volný čas, věnují se společně s nimi různým aktivitám. Zároveň tak mají možnost pravidelně sledovat a prověřovat, zda se nezhoršuje jejich zdravotní situace (např. rozvoj stařecké demence). Dobrovolníci jsou vysíláni do domácností konkrétních klientů Poradny NOMIA (oběti domácího násilí, trestné činnosti, atd.) a také ke klientům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové.

Kontakt:  +420 606 824 104

Provozní doba:

PO 8 – 16
ÚT 8 – 16
ST 8 – 16
ČT 8 – 16
8 – 16