Nadace ČEZ
www.nadacecez.cz 

Nadace ČEZ podporuje každoročně řadu projektů, které reagují na potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň. V roce 2019/2020 Nadace ČEZ podpořila částkou 350tisíc projekt: Podpora a pomoc traumatizovaným dětem a obětem násilí a trestné činnosti.

Tímto bychom chtěli jménem všech členů našeho týmu vyjádřit vděčnost a poděkovat Nadaci ČEZ za to, že společně můžeme pomáhat!

 

Nadace J&T
www.nadacejt.cz/

Děkujeme Nadaci J&T za krásný projekt a finanční příspěvek 125 500,-, díky kterému jsme mohli zrekonstruovat a vybavit naše terapeutické místnosti hračkami a pomůckami pro přímou práci s klienty. Velmi si pomoci vážíme.

 

 

Tesco Česko
www.itesco.cz/pomahame/

Rádi bychom poděkovali Nadaci NROS a Tesco Česko, za další podporu v grantové výzvě Vy rozhodujete, my pomáháme, tentokrát v podobě finančního daru 16 000 Kč. Z celého srdce děkujeme i všem, kteří se rozhodli podpořit právě náš projekt v hlasovací fázi v OC FUTURUM.

 

 

Elektrárny Opatovice 
www.eop.cz

Elektrárny Opatovice nám darovali 20 000,- na naše dobrovolnické programy NOEMI a KAMARÁD. Děkujeme

 

 
MUDr. Jana Fischerová

 • interní a revmatologická ambulance

Milá paní doktorko, děkujeme Vám za Váš dar 10 000,-. Velmi si Vaší podpory vážíme. Prostředky jsou věnovány na rozvoj činnosti Dětského krizového centra.

 

 

Smart wood
www.smartwoodczech.cz

 • od roku 1996 vyrábí dřevěná držátka do nanuků, mražených krémů a zmrzlin z výlučně bukového dřeva
 • přidruženým výrobním sortimentem jsou dřevěné brikety, které od roku 2012 zpracovává z přebytečné bukové masy a které v roce 2017 Úřad průmyslového vlastnictví zaregistroval pod ochrannou známkou s vyraženým označením BUK

Děkujeme této firmě, která podpořila akci Vyběhneme s násilím (11ti členný tým) a finanční příspěvek ve výši 20000,-

 

 

CMI logoContract Medical International, s.r.o.
www.contract-medical.com

 • výroba, vývoj a výzkum zdravotnického vybavení
 • od prvotních zdravotnických návrhů až po uvedení na trh
 • sídlo v Hradci Králové, mateřská společnost v Drážďanech

Děkujeme této firmě, která nám poskytuje opakovanou finanční podporu. Letos jsme dostali dar ve výši 26 000 Kč. Této pomoci si velmi vážíme.

 

 

Okresní fotbalový svaz
www.ofshk.cz/

Účastníci předvánočního fotbalového turnaje, který se konal ve Sportovní hale Třebeš, mezi sebou vybrali částku 5 200 Kč. Tento finanční dar jsme dnes převzali od Ing. Martina Zbořila, předsedy VV OFS.

Děkujeme Okresnímu fotbalovému svazu a Ing. Martinu Zbořilovi za finanční dar ve výši 5 200 Kč.

 

Okresní fotbalový svaz
www.ofshk.cz/

Již podruhé byla NOMIA jednou z vybraných organizací podpořených z charitativní akce „Den partnerů“. Jejím pořadatelem je Okresní fotbalový svaz Hradec Králové. V letošním roce se na akci podařilo vybrat přes 99 000 Kč a částka byla rozdělena mezi tři subjekty. Náš projekt „Rodiče týmem pro své dítě“ tak získal 33 000 Kč.

Děkujeme Okresnímu fotbalovému svazu a Ing. Martinu Zbořilovi za finanční dar ve výši 33 000 Kč.

 

Nadační fond pomoci Karla Janečka
www.nfpomoci.cz

Nadační fond pomoci Karla Janečka nás podpořil již dvakrát. Tento fond otevírá crowdfundingové sbírky. Crowfunding je moderní forma financování, při níž se na výslednou částku skládá celá veřejnost, a to klidně po malých příspěvcích. Každou přijatou finanční částku pak Nadační fond pomoci ještě znásobí zlatým řezem.

Díky tomu jsme nyní získali 161 358 Kč a to pro projekt „Mami, tati, potřebuji vás oba“.

Děkujeme Nadačnímu fondu pomoci za možnost otevření dalšího projektu i za štědrý příspěvek, který přidal k penězům vybraným od dárců. Také děkujeme pracovníkům Nadačního fonduza jejich milý a vstřícný přístup a opravdový zájem pomoci nám.

 

 

Restaurace Psí bouda

Díky projektu „Kalendář Psí bouda 2018“  a také díky nadaci Karla Janečka, která získanou částku znásobila, obdržela poradna NOMIA finanční dar ve výši 13 400 Kč.

Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli, zejména panu Renému Dokoupilovi.

 

Vyběhněme s násilím 2018

Děkujeme firmám a organizacím, které se staly našimi partnery při pořádání akce VYBĚHNĚME S NÁSILÍM. Byly to: katedra sociální patologie a sociologie pedagogické fakulty UHK, Česká spořitelna, Centrum nových sportů, Fortys pizza, Redbull, SGS Industrial Services, Zdravíčko HK, Disco aerobic, Syngenta, Elixi.cz, Fitness Violeta HK, Camps 4 Kids, BforB, Cvakmat a All Nature.

Díky jejich pomoci byla naše akce úspěšná. Celková částka, kterou jsme získali, je 16 185 Kč. Tyto peníze budou použity pro přímou práci s klienty Dětského krizového centra a Poradny pro oběti násilí a pro nákup diagnostických pomůcek.

 

Okresní fotbalový svaz
www.ofshk.cz/
 

Z rukou sportovního manažera a bývalého kapitána týmu Pavla Krmaše jsme převzali šek na 6 400 Kč. Tyto peníze mezi sebou vybrali hráči, realizační tým a vedení FC Hradec Králové. Částka je určena na projekt „Mámo, táto, potřebuji vás oba“ a poputuje nejprve na konto Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, který nám ji znásobí zlatým řezem.

Děkujeme Okresnímu fotbalovému svazu a Pavlu Krmašovi za finanční dar ve výši 6 400 Kč a za dlouhodobou podporu a spolupráci s námi.

 

Nadace ČEZ
www.nadacecez.cz 

Nadace ČEZ podporuje každoročně řadu projektů, které reagují na potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

„Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu našich projektů v rámci Podpory regionů, díky kterým můžeme pomáhat dětem a celým rodinám s velmi vážně narušenými vztahy v důsledku domácího násilí, rozvodu, špatné sociální situace apod. „ 

 

Josef Richter – Richterspol
Tato firma se zabývá pronájmem osobních vozů.
Děkujeme panu Josefu Richterovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.

 

Okresní fotbalový svaz
www.ofshk.cz/

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové uspořádal charitativní akci Den partnerů, na níž se hrály přátelské zápasy a také proběhla dražba dresů s podpisy známých sportovců. Výtěžek z této akce by rozdělen mezi několik neziskových organizací. Jednou z nich je i poradna NOMIA.

Děkujeme Okresnímu fotbalovému svazu a Ing. Martinu Zbořilovi za finanční dar ve výši 20 000 Kč.

 

Allnature
www.allnature.cz

Fima Allnature se specializuje na dovoz a distribuci doplňků stravy, zdravé výživy a kosmetiky. Hlavní náplní této společnosti je velkoobchodní prodej a dodávky zboží do lékáren, obchodů se zdravou výživou a do největších internetových obchodů v ČR. Mimo velkoobchodní prodej tato společnost provozuje také svůj internetový obchod www.elixi.cz

Děkujeme firmě Allnature a panu MDDr. Martinu Mikulovi za finanční dar ve výši 20 000 Kč.

Nadační fond pomoci Karla Janečka
www.nfpomoci.cz

Nadační fond pomoci Karla Janečka podporuje jednotlivce i organizace. Pro své projekty si vybírá ty, kteří nejsou pasivní, ale snaží se sami pro zlepšení své situace něco udělat. Všechny peníze, které organizace získá v době podpory, znásobí Nadační fond zlatým řezem, což znamená, že ke každé získané stokoruně přidá dalších 62 Kč. Náš projekt „Dovolte mi dětství“ nám přinesl celkem 95 499 Kč.

Děkujeme Nadačnímu fondu pomoci za příležitost, kterou nám dal, i za finance, které přidal k penězům vybraným od dárců. Děkujeme také za cenné rady odborníků z Nadačního fondu a za jejich lidský přístup a opravdový zájem. Mnoho z toho, co jsme se od nich naučili, použijeme i v naší další práci.

CMI logoContract Medical International, s.r.o.
www.contract-medical.com

 • výroba, vývoj a výzkum zdravotnického vybavení
 • od prvotních zdravotnických návrhů až po uvedení na trh
 • 15 let na trhu
 • sídlo v Hradci Králové, mateřská společnost v Drážďanech

Děkujeme této firmě, že se nás i letos rozhodla znovu podpořit, a to opět finančním darem ve výši 27 000 Kč. Firma nám poskytla stejnou částku už v loňském roce. Její opakované pomoci si velmi vážíme.

agro-chomuticeAGRO Chomutice a.s.
www.agrochomutice.cz

Společnost zabývající se:

 • rostlinnou výrobou – pěstování obilnin, řepky, cukrovky, kukuřice a pícnin
 • živočišnou výrobou – výroba mléka, hovězího a vepřového masa

Společnost obhospodařuje 3.468 ha, z toho  2.902 ha orné půdy a zaměstnává 128 pracovníků.

Děkuji vedení společnosti za poskytnutý finanční dar ve výši 5.000 Kč, který použijeme k rozvoji a provozu Poradny pro oběti násilí a dětského krizového centra NOMIA.“

Ing. Veronika Vecková, fundraiser organizace

syngenta-ag-logoSYNGENTA CZECH s.r.o.
www.syngenta.cz

 • Jednička na českém trhu v oblasti ochrany zemědělských plodin.
 • Společnost, která se dále zabývá prodejem osiva zemědělských plodin.

,,Děkuji společnosti Syngenta Czech s.r.o. za poskytnutý finanční dar v hodnotě 10.000Kč, který použijeme k rozvoji činnosti Dětského krizového centra“

Ing. Veronika Bubeníková, fundraiser organizace

 WILLCAP_new (text)

WILLCAP s.r.o.
www.willcap.cz

 • Prodej pohárů, trofejí, medailí, šipkového zboží, odznaků, vlajek, dřevěných plaket, skleněných trofejí, etují. Pískované sklo, láhve s vínem, dárky.
 • Potisk triček i ostatního textilu, čepic, tašek, batohů i jiných reklamních předmětů a dárků.
 • Digitální potisk, sítotisk, sublimační potisk.

„Za nejlepší nabídku a krásnou práci při výrobě hrníčků NOMIA, které můžeme prodávat a jejichž výtěžek pomáhá dětem a dalším klientům naší Poradny a Dětského krizového centra velice děkuji společnosti Willcap s.r.o.“

Ing. Veronika Bubeníková, fundraiser organizace

 futurumOC FUTURUM HRADEC KRÁLOVÉ
www.futurumhradec.cz

 • Obchodní centrum Futurum Hradec Králové.

„Můj velký dík patří vedení obchodního centra Futurum Hradec Králové, se kterým se nám společně podařilo realizovat projekt Dětský koutek a psychologická mini – poradna po celý květen zdarma.

Děkuji za děti, které si k nám přišly pohrát a za klienty, kteří u nás mohli najít pomoc. Děkuji všem, kteří si u nás zakoupili bonbóny a hrníčky NOMIA a tím podpořili rozvoj a činnost Poradny a Dětského krizového centra. Děkuji všem studentkám a dobrovolnicím, které nám vše pomohly zrealizovat.“

Ing. Veronika Bubeníková, fundraiser organizace

 logo

Studio Kružítko
www.studio-kruzitko.cz

 • Grafické práce na zakázku
 • Návrhy webových stránek a e-shopů
 • Ilustrace
 • Tvorba korporátní identity (loga, vizitky, dopisní papíry)

Děkujeme šikovné paní grafičce Haně Kružíkové, která nám věnovala svůj čas a úsilí a zdarma nám vytvořila naši rodinu Nomiáčků. Tyto panáčci nás nyní provázejí na všech akcích, webu, dokumentech, reklamních předmětech, atd. a moc se všem líbí. V současné době paní Kružíková doplnila naši rodinku o novou kočičku. Za to moc děkujeme! „

Tým Nomia