Dětské krizové a terapeutické centrum

Jak pomáháme

Pomáháme dětem, které zažívají krizové situace či jsou ohroženy patologickými jevy ve společnosti.

Cílem Dětského krizového centra NOMIA (dále jen DKC) je svou činností pomoci dětem a rodinám ohroženými patologickými jevy ve společnosti, zejména domácím násilím, týráním svěřené osoby, zanedbáváním, zneužíváním a jinou trestnou činností. Pomáháme dětem a jejich rodinám zvládnout krizovou situaci, poskytnout zklidnění a doprovázení. V následné práci stabilizovat celý rodinný systém a pomoci vytvořit klidné prostředí pro zdárný tělesný a psychický vývoj dítěte.  Pomoci rodičům a blízkým příbuzným aktivovat výchovné a komunikační schopnosti tak, aby byli schopni žít v harmonických rodinných vztazích.

Okruh osob

  1. Osoby v krizi
  2. Děti s prožitkem těžkého životního traumatu
  3. Rodiče nebo jiní rodinní příslušníci s dětmi v krizi
 

Poslání a zásady

Naším posláním je přispět ke zkvalitnění života jednotlivců ve společnosti a pomoci tak orientovat tuto společnost k trvalým morálním hodnotám, které udržují lidskou důstojnost a vzájemné soužití v úrovni lásky a respektu.

Poskytování odborné pomoci je postaveno na principech: 

Nezávislosti – poskytujeme pomoc všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

Nestrannosti – poskytujeme rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

Diskrétnosti – všechna sdělení klientů považujeme jako důvěrná.

Bezplatnosti

Respektování – respektujeme klientovo právo na informace, vyjádření přání, potřeb, názorů a rozhodnutí klienta, poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupení od ní bez uvedení důvodu.

Dětské krizové centrum NOMIA je registrovanou sociální službou krizové pomoci dle § 60 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

Kontakt:  +420 606 824 104

Provozní doba:

PO 8 – 16
ÚT 8 – 16
ST 8 – 16
ČT 8 – 16
8 – 16