Centrum pro zdravě fungující rodinu

Jak pomáháme

Zaměřujeme se na podporu a doprovázení rodin k překonání životní krize, stabilizaci členů rodiny a úzdravu jejich vzájemných vztahů za pomoci cílené psychoterapie, psychologického poradenství, sociální práce a mediace k nastavení dohod mezi rodiči. V souhrnu poskytovaných intervencí se věnujeme také odborné podpoře rodičům v rozchodu, kteří řeší komplikace spojené např. při předávání dítěte/dětí mezi rodiči nebo nápravě poškozených vztahů dítěte/dětí k jednomu nebo oběma rodičům, příp. prarodičům.

Okruh osob

Rodiny s dětmi v krizi.

Cíle služby

Cílem Centra pro zdravě fungující rodinu NOMIA je svou činností pomoci rodinám s vážným narušením vztahů, které byly dlouhodobě poškozovány násilím ve vztazích, špatnou sociální situací, traumatizací komplikovaného rozchodu rodičů a dalšími závažnými jevy v jejichž důsledku je ohrožen zdravý psychosociální vývoj dítěte/dětí. Pomáháme vytvořit a nastavit v rodině takové mechanismy, které umožňují rozvíjení harmonických a kooperativních vztahů mezi jejími členy.

Poslání a zásady

Naším posláním je přispět ke zkvalitnění života jednotlivců ve společnosti a pomoci tak orientovat tuto společnost k trvalým morálním hodnotám, které udržují lidskou důstojnost a vzájemné soužití v úrovni lásky a respektu.

Poskytování odborné pomoci je postaveno na principech: 

Nezávislosti – poskytujeme pomoc všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

Nestrannosti – poskytujeme rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

Diskrétnosti – všechna sdělení klientů považujeme jako důvěrná.

Bezplatnosti

Respektování – respektujeme klientovo právo na informace, vyjádření přání, potřeb, názorů a rozhodnutí klienta, poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupení od ní bez uvedení důvodu.

Centrum pro zdravě fungující rodinu NOMIA je sociálně aktivizační službou (SAS) dle § 65 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

Kontakt:  +420 606 824 104

Provozní doba:

PO 8 – 16
ÚT 8 – 16
ST 8 – 16
ČT 8 – 16
8 – 16