Akce

Umění a terapie v práci s násilím

Naše Psychologická poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum Nomia, z.ú. z Hradce Králové Vás zve na tematické odpoledne s podtitulem Umění a terapie v práci s násilím“. 

KDY:      12.10.2022 

Připravený program:

  • 13:00 – 16:00                Odborný seminář „Zuřivec“

                                                        KDE: Univerzita Hradec Králové, Budova A (adresa: Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové) 

  • 18:00 – 20:00 (cca)    Kreutzerova sonáta

                                                        KDE: Centrum Mladých v Malšovicích (adresa: Průběžná, 500 09 Hradec Králové) 

 

Bližší informace k oběma akcím: 

Odborný seminář k filmu Zuřivec

Film Zuřivec norské produkce je využíván v prevenci a osvětě domácího násilí a pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami, které se násilí dopouštějí. Zuřivec zachycuje domácí násilí očima malého chlapce Bóje, pomáhá pochopit jeho pocity dítěte a přináší tak novou perspektivu na násilí v rodině. Děti mnohdy nevědí, co je násilí a myslí si, že za něj nesou vinu. Díky filmu mohou děti lépe pochopit násilí odehrávající se v rodině a vnímají, že v takové situaci nejsou samy. Film Zuřivec nabízí prostor k reflexi a otevření tématu domácího násilí z různých pohledů.

Zuřivec přináší jasné poselství pro všechny, kteří zažili nebo zažívají násilí: Nejste v tom sami. Není to vaše vina. Můžete se svěřit někomu, komu důvěřujete.

Po shlédnutí filmu bude následovat prezentace, která blíže představí problematiku domácího násilí a sdílení praktických terapeutických zkušeností norské klinické psycholožky Barbory Jakobsen a vedoucího terapeutického týmu Nomia Miroslava Bubeníka při práci s původci násilí.

Prezentující:

Vhodné pro všechny odborníky pomáhajících profesí včetně učitelů, lékařů, policistů, taktéž pro studenty oboru sociální práce, sociální pedagogiky a psychologie.

Vstup volný. Prosíme přesto o registraci předem: https://forms.gle/qmEf88MS6idUK7fg9 

Partnery akce jsou ATV, UHK, Úřad Vlády.

Odkaz na událost: https://fb.me/e/1S5GnNcHr 

Kreutzerova sonáta 

Tanečně–pohybové představení Kreutzerova Sonáta v podání Tanečního divadla Honzy Pokusila je ojediněle zpracovaný projekt na motivy stejnojmenného díla L. N. Tolstého, které je nadčasovou analýzou tragického rozvratu vroucího vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se kdysi hluboce milovali, s eskalací konfliktu až v násilný čin. Toto téma je při řešení partnerských problémů, s kterými se při naší každodenní práci v Poradně NOMIA setkáváme, velmi aktuální.

V doprovodném programu můžete vstoupit do naší „Pohybové laboratoře“ zaměřené na práci s tělovými pocity a regulací emocí. Součástí akce je i výstava Radky Janů Kaucké – malba, kresby, texty.

Po představení bude následovat otevřená diskuse nad těmito tématy.

Vhodné jak pro odbornou, tak laickou veřejnost, pomáhající profese a všechny zájemce o tato témata.

Vstupné dobrovolné.

Odkaz na událost: https://fb.me/e/1WPjXFPry

 

Těšíme se na vás!

Pro více informací: Mgr. Iveta Tomšová, iveta.tomsova@nomiahk.cz, 734 592 747

Partnery akce jsou: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Magistrát města Hradec Králové, Nadace ČEZ.