NomiaNovinky

Terapeutický program narativní práce s agresí

Na ministerstvu spravedlnosti jsme úspěšně obhájili akreditaci našeho probačního a resocializačního programu pro pachatele trestné činnosti. I nadále tak bude poradna NOMIA terapeuticky pracovat nejen s oběťmi trestných činů, ale také s lidmi, kteří nezvládají své agresivní chování.