NovinkySemináře

Právo žít

Dvoudenní seminář pro studenty medicíny uspořádala poradna NOMIA společně s mezinárodní studentskou organizací IFMSA. Obsahem semináře bylo domácí násilí – jak rozpoznat oběti, jak s nimi komunikovat, jak jim pomoci a na koho se obrátit. Mezi lektory byl i Mgr. M. Bubeník, vedoucí psychoterapeutického týmu NOMIA.