Novinkywork

Pohybem pro Nomii 2021

Děkujeme všem účastníkům. Příspěli jste na Dětské krizové centrum NOMIA, z.ú. krásnou částku 20 000 Kč. Ještě jednou děkujeme. Držte se ve zdraví a v dobré náladě.