Již 3. ročník sportovně charitativní akce „Vyběhněme s násilím“ uspořádaly studentky katedry sociální patologie a sociologie pedagogické fakulty UHK společně s Poradnou pro oběti násilí NOMIA. Sportovci si opět mohli vybrat ze dvou běžeckých kategorií –  5 a 10 km. Novinkou byla symbolická trasa podpory určená všem, kteří sice nejsou zdatnými běžci, ale i přesto se chtěli zapojit a vyjádřit tak svůj nesouhlas s násilím. Další novinkou pak byla trasa pro rodiče s dětmi, na níž čekalo na děti hledání zatoulaných zvířátek.

Celkový výtěžek ze startovného činil 12 190 Kč. Tyto peníze budou použity pro psychoterapeutickou pomoc obětem násilí a také týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem.

Program před samotným vystoupením zajistily mažoretky z A- teamu.

Akce podobného rozsahu by se neobešla bez sponzorů, proto jim patří náš velký dík. Byli to: EUROVIA CS, senátor JUDr. Miroslav Antl, CrossCafe, Syngenta, Pizza Panda, Jordi`s, Centrum nových sportů, Fitness Klub Filip, Allnature a Discoaerobic.

Poděkování patří i všem organizátorům akce, zejména pak studentce Lence Kolárové, která vedla celý organizátorský tým, a také vedení katedry sociální patologie a sociologie.