Co v rámci spolupráce s Univerzitou Hradec Králové studentům nabízíme

 • zaškolení studentů v oblasti doprovázení klientů na jednotlivé spolupracující organizace v rámci poskytování právního a trestně právního poradenství
 • zaškolení v oblasti sociální práce s klienty po rozvodu a přímá účast při předávání dítěte mezi rodiči v terénu
 • zaškolení a přímá účast při psychosociální práci tzv. zvykacích režimů nařízených soudem
 • účast a zaškolení v právní a trestně právní oblasti ve vztahu k obětem domácího násilí a trestné činnosti, tvorba a aranžmá programu pro oběti domácího násilí
 • seznámeni se základními principy klinické psychoterapeutické práce a s východisky systemické konstruktivistické psychoterapie
 • modelování (hraní rolí při terapeutickém sezení)
 • vytvoření a zaškolení reflektujícího týmu (práci u videozáznamu, který je on-line přenášen z živé konzultace do jiné místnosti)
 • reflexe o proběhlé konzultaci formou seminárního sezení a tvorba závěrečné intervence pro konkrétního klienta
 • přímá účast v „živé“ konzultaci v reflektujícím týmu společně s dalšími odborníky poradny
 • tvořivé intervence pro práci s dětmi

Komu je praxe určena

Preferovaný typ praxe: průběžná (2. ročník – 40 hod.), souvislá (2. ročník – 80 hod.)
Omezení výkonu praxe: Nekoná se v červenci a v srpnu
Počet praktikantských míst na semestr: 4 – 8
Upozornění pro praktikanty: prostory nejsou bezbariérové

Co musí studenti splnit

 • Abslovovat osobní vstupní pohovor, při němž prokáží motivaci pro výběr pracoviště a základní znalost informací o pracovišti

Co muže být důvodem pro ukončení a nedoporučení zápočtu

 • hrubé porušení pravidel poradny (mlčenlivost, BOZP)
 • student se neřídí etickými zásadami a principy (nestrannost, diskrétnosti, respekt, mlčenlivost)
 • student nedochází opakovaně na praxi včas či vůbec (2x bez omluvy okamžité vyloučení)
 • student nerespektuje pracovníky poradny, klienty či ostatní studenty
 • student je pasivní, neplní zadané úkoly, nechodí připraven dle zadání.

 

Bonusy pro praktikanty

Naše vlastní knihovna s odbornou literaturou, pracoviště je zajištěno alarmem, aktivní účast na interních i veřejných akcích pracoviště, nabídka následné spolupráce (brigády, propagační akce, konference, publikační činnost a dobrovolnická činnost), možnost účasti na některých zahraničních projektech spojených se sociální a humanitární aktivitou.

Kontakt na koordinátorku praxí:

PhDr. Kateřina Lojanová, Tel: 734 129 406, E-Mail: katerina.lojanova@nomiahk.czz