XXII. mezinárodní vědecká konference SOCIALIA 2018 se konala v prostorách Univerzity Hradec Králové. Mgr. M. Bubeník a Mgr. Kateřina Marešová zde představili práci Poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra NOMIA. A to nejen teoreticky, ale i praktickými ukázkami sandplay terapie.