19. září pořádalo Dětské krizové centrum NOMIA na hřišti za Benešovkou již 3. ročník akce pro rodiny s dětmi. Spoluorganizátory byli senioři z městské organizace Senioři ČR, kteří aktivně pomáhali jako dobrovolníci u jednotlivých stanovišť. Na všechny příchozí čekaly nejrůznější sportovní i vědomostní soutěže, výtvarné tvoření a malování chodníkovými křídami. Velkou atrakcí byla živá obří želva, která se po celou dobu procházela mezi dětmi. Tradičními hosty této akce byli kynologové z Věkoš, kteří předvedli, že vycvičit lze úplně každé plemeno psa. A na závěr vzplál táborák a došlo na opékání buřtů a jiných dobrot. I díky krásnému počasí akce zaznamenala rekordní návštěvnost – přišlo téměř 400 lidí! A jaký je význam takové akce? Samozřejmě představit práci Dětského krizového centra NOMIA, které působí na třídě E. Beneše. Dále pak ukázat přínos mezigeneračních vztahů a potřebnost prarodičů v životě dětí. A v neposlední řadě měla akce i komunitní ráz, což je při současném anonymním sídlištním životě velmi důležité.

Náš velký dík patří zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, která je naším již tradičním sponzorem a podporuje nás jak finančně, tak i drobnými dárky, které děti dostávají za jednotlivé soutěže. A děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas, aby nám pomohli. Bez jejich obětavosti bychom akci takového rozsahu vůbec nemohli uskutečnit.