Den rodiny je v Hradci Králové již tradiční akcí. Také Dětské krizové centrum NOMIA a klub maminek Kouzelná beruška zde měly stánek s mnoha aktivitami pro děti všeho věku. Akce se konala v Jiráskových sadech za krásného slunečného počasí a tak byl počet návštěvníků velmi vysoký. Pro naši organizaci jsou podobné akce příležitostí, jak seznámit veřejnost s činností a programy poradny NOMIA.