Trutnovský půlmaraton

13443980_1098230416901884_606424963_n

11. 6. 2016

Dětské krizové centrum NOMIA bylo přizváno k této sportovní rodinné akci jako spolupořadatel. Po celou dobu konání akce jsme zajišťovali zábavný program pro děti. Sportovní aktivity, soutěže, ale třeba také možnost prohlédnout si závodní motocykl enduro, to vše jsme dětem nabídli – a zájem byl veliký…

Zobrazit celou událost

 

Den dětí s beruškou

DSC_0007JPG

2. 6. 2016

Pro ty úplně nejmenší děti a pro jejich rodiče či prarodiče jsme připravili pestrý program. Děti měly možnost vyzkoušet si různé aktivity – chytání rybiček, kuželky, hod míčem do koše, skládání geometrických tvarů… A s malou pomocí dospělých si také vyrobily skoro opravdový létací balón…

Zobrazit celou událost

 

Přednáška pro seniory v Infocentru

DSC_0210JPG

2. 6. 2016

Psycholog a psychoterapeut Mgr. Miroslav Bubeník si v prostorách Infocentra povídal se seniory. Přednáška měla název „Jak odolávat nátlaku a udržet si bezpečí“ a byla zaměřena nejen na obranu před prodejci – tzv. „šmejdy“, ale i na to, jak se chovat, pokud seniorovi ubližuje např. vlastní příbuzný.

Zobrazit celou událost

 

Den rodiny

dsc_0026

8. 5. 2016

I letos bylo Dětské krizové centrum NOMIA jedním z organizátorů Dne rodiny v Hradci Králové. V parku Pohádka v centru města si všichni příchozí mohli vyzkoušet různé zábavné pohybové aktivity a ještě si vyrobit veselou sovičku. Návštěvníci měli také možnost zakoupit si keramické výrobky, které pro nás vytvořily děti ze ZŠ v Libčanech, a nádherné ručně šité panenky…

Zobrazit celou událost

 

NOMIA účastníkem seminářů o násilí

DSC_0007

25 - 27.4. 2016

Mgr. M. Bubeník, vedoucí Poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra NOMIA, byl v pondělí 25. 4. účastníkem pracovní skupiny na Úřadě vlády ČR. Řešila se tam problematika standardizace práce s násilnými osobami. Mgr. Bubeník hovořil o našem terapeutickém programu na zvládání agrese a také o programu na zpracování traumatické zkušenosti.

Zobrazit celou událost

 

Mgr. Bubeník školitelem Gaudia

IMG_20160420_115254

20. 4. 2016

Vedoucí NOMIA Mgr. Miroslav Bubeník byl školitelem týmu terapeutů organizace Gaudia Praha. Tématem školení byla práce s oběťmi domácího násilí a trestné činnosti.

Zobrazit celou událost

 

Besedy se seniory

dsc_0021

13. a 18. 4. 2016

Psycholožka PhDr. Jolana Moravcová si povídala se seniory z Domova U Biřičky o tom, jak si zvykali na nové prostředí, jak těžké pro ně bylo stěhování a co jim dělá v novém domově radost. Senioři pro nás pak v rámci svých aktivizačních programů vyrobili krásné látkové panenky a další věci, které můžeme nabízet na našich veřejných akcích.

Zobrazit celou událost

Beseda o šikaně v Infocentru

dsc_0009

7. 4. 2016

V Infocentru na Eliščině nábřeží jsme promítali videoklip Nadace rozvoje občanské společnosti, který se zabývá šikanou a domácím násilím. Zároveň byla všem zájemcům k dispozici psycholožka z Poradny NOMIA, PhDr. Jolana Moravcová, která odpovídala na dotazy a vysvětlovala, kde hledat odbornou pomoc, pokud se někdo s násilím či šikanou setká.

Zobrazit celou událost

Přednáška na základní škole

dsc_0038

4. 4. 2016

I v letošním roce pokračujeme v cyklu přednášek pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Tentokrát jsme navštívili dvě třídy na základní škole Jana Pavla II. Žákům vždy nejprve promítneme videoklip Nadace rozvoje občanské společnosti a potom s nimi naši psychologové diskutují o šikaně, kyberšikaně, domácím násilí i o dalších negativních jevech, s kterými by se mohli setkat. Děti jsou také informovány o tom, jak se…

Zobrazit celou událost

Přednáška „Odměny a tresty“

dsc_0042

30. 3. 2016

Lektorem další přednášky z našeho vzdělávacího cyklu pro rodiče byl speciální pedagog – etoped Mgr. Jan Vacek. Hovořil o tom, jak zacházet s odměnami a tresty při výchově tak, aby byly účinné, adekvátní k věku dítěte a aby vedly k uvědomění si vlastní odpovědnosti. Pro děti přítomných rodičů byl opět k dispozici dětský koutek.

Zobrazit celou událost

Senioři pomáhají

dsc_0002

30. 3. 2016

Navázali jsme zajímavou spolupráci s Domovem u Biřičky. Tamní senioři pro nás pod vedením aktivizačních pracovnic vyrábějí krásné textilní panenky a další věci, které Vám nabídneme k prodeji na našich akcích. Výtěžek z prodeje bude věnován Poradně pro oběti násilí. A naopak naše psycholožka…

Zobrazit celou událost

Vyběhněme s násilím

dsc_0157

20. 3. 2016

Poradna pro oběti násilí NOMIA uspořádala společně s katedrou sociální patologie a sociologie UHK zajímavou sportovní a zároveň charitativní akci. Celkem 46 běžců startovalo na tratích 5 či 10 km. Výtěžek ze startovného (vybralo se krásných 9 200 Kč) bude použit pro práci Poradny pro oběti násilí…

Zobrazit celou událost

Velikonoce v Kouzelné berušce

DSC_0001

17. a 24. 3. 2016

Před jarními svátky si maminky spolu s dětmi vyrobily jednoduché velikonoční dekorace. Velikonoční tématiku mělo i cvičení rodičů s dětmi a také zpívánky. A to vše doplněno povídáním o velikonočních zvycích a o tom, jak prožívají tyto svátky v různých rodinách.

Zobrazit celou událost

Konference STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH

man_person_girl

17. 3. 2016

V Praze proběhla závěrečná konference k projektu „Stop násilí ve vztazích“. Tento projekt se realizoval díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.. Na konferenci, kterou organizovala Diakonie Praha, vystoupil i Mgr. M. Bubeník, vedoucí psychoterapeutického týmu NOMIA. Hovořil o konceptech práce s agresí a s agresory v naší poradně a o našich zkušenostech z této práce.

Zobrazit celou událost

Přednáška „Děti doby jedové II.“

DSC_0010

16. 3. 2016

Druhá přednáška toxikologa prof. Patočky pojednávala o tom, jaká nebezpečí číhají na děti v domě či na zahradě – v čem všem se skrývají jedovaté látky, jimiž se naše děti mohou snadno otrávit. Vyprávělo se nejen o jedovatých rostlinách a lécích v lékárničce, ale i o kosmetice, úklidových prostředcích, pracích prášcích a bazénové chemii.

Zobrazit celou událost