Přednáška o výchově dětí

4. 4. 2018

Přednášce speciálního pedagoga – etopeda Mgr. Jana Vacka s názvem „Proč to dítě tak zlobí?“ naslouchal zcela zaplněný sál poradny NOMIA. Lektor přednášky, který má ze své praxe bohaté zkušenosti s dětmi s poruchami chování, nejen přednášel, ale také trpělivě odpovídal na všechny dotazy z publika. Pro děti bylo zajištěno hlídání v dětském koutku, a to dobrovolnicemi – studentkami pedagogické fakulty UHK.

Zobrazit událost

 

Velikonoce v Kouzelné berušce

22. 3.2018 a 29. 3.2018

Výroba jarních a velikonočních dekorací a také cvičení a zpívánky s jarní tématikou – to vše bylo v klubu maminek součástí dvou čtvrtečních dopoledních programů věnovaných Velikonocům.

Zobrazit událost

 

Beseda s žáky 7. tříd

16. 3. 2018

Dvě skupiny žáků 7. tříd se vystřídaly na besedě s psychologem poradny NOMIA Mgr. M. Bubeníkem. Jako posilu jsme si tentokrát přibrali studentku – praktikantku Nikoletu Brátovou. Vystupování před dětmi zvládla na jedničku. Tématem besedy bylo opět domácí násilí, šikana i další formy nežádoucího chování, s nímž se mohou děti setkat. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Zobrazit událost

 
 

Předání šeku od OFS

7. 3. 2018

Z rukou zástupců Okresního fotbalového svazu jsme převzali šek na částku 33 000 Kč. Peníze byly získány na lednovém Dni partnerů. Nomia byla jednou ze tří organizací, které se sportovci rozhodli již podruhé podpořit. Náš letošní projekt nese název „Rodiče týmem pro své dítě“. Děkujeme!

Zobrazit událost

 

Dvoudenní workshop v Brně
 23. - 24. 2. 2018

Mgr. Miroslav Bubeník, ředitel NOMIA a vedoucí psychoterapeutického týmu, se v Brně zúčastnil dvoudenního workshopu vedeného známou norskou terapeutkou Ann-Ritou Gjertzen. Ta se – stejně jako my v naší poradně – věnuje zejména rodinné terapii.

Zobrazit událost

 

Večer v Artičoku
 20. 2. 2018

NOMIA se stala spolupořadatelem zajímavé akce – kombinovaného večera v kavárně Artičok v centru města. Nejprve vystoupila s krátkým programem klavíristka Ellen Fischerová. Poté proběhla v sále kavárny přednáška novinářky Markéty Kutilové o válečném konfliktu v Sýrii. Akce přitáhla nečekané množství návštěvníků – v sále se sešlo přes 70 lidí.

Zobrazit událost

 

NOMIA opět v ZŠ Štefcova
 16. 2. 2018

Díky nadaci NROS jsme se opět vrátili na základní školu Štefcova a povídali si s dalšími dvěma skupinami žáků 2. stupně. I tentokrát byly děti velmi aktivní a diskutovaly s námi o šikaně, násilí ve vztazích a dalších tématech.
Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Zobrazit událost

 

Karneval pro nejmenší
 15. 2. 2018

Karneval pořádáme v klubu maminek Kouzelná beruška pravidelně každý rok. Tato akce je mezi rodiči i dětmi velmi oblíbená a účast na ní je pokaždé vysoká. Letos byl největší atrakcí karnevalu bazének s plastovými míčky. Děti se mohly bavit také tancem a nebo výrobou veselého „harmonikového“ klauna či pestrobarevného motýla.

Zobrazit událost

 

Restaurace Psí bouda podpořila poradnu NOMIA
 14. 2. 2018

Díky projektu „Kalendář Psí bouda 2018“ a také díky nadaci Karla Janečka, která získanou částku znásobila, obdržela poradna NOMIA finanční dar ve výši 13 400 Kč. Naše velké poděkování patří všem, kteří se na tomto charitativním projektu podíleli, zejména panu Renému Dokoupilovi. Rádi jsme přijali pozvání podívat se do prostor restaurace a předali jsme darovací certifikát.

Zobrazit událost

 

Přednáška v ZŠ Štefcova
 16. 1. 2018

Dvě skupiny žáků 6. tříd se zúčastnily besedy s Mgr. M. Bubeníkem a PhDr. J. Moravcovou. Děti byly velmi aktivní a nejen že odpovídaly na naše otázky, ale samy se vyptávaly na nejrůznější věci týkající se šikany, týrání dětí či násilí ve vztazích. V rámci přednášek, financovaných z projektu Nadace rozvoje občanské společnosti, se na stejnou školu vrátíme ještě několikrát a postupně se setkáme se všemi žáky druhého stupně.

Zobrazit událost

 

Den partnerů OFS 2018
 6. 1. 2018

Přátelské zápasy, dražba sportovních dresů slavných osobností a bowlingový turnaj – to vše bylo obsahem sportovně charitativní akce, která se konala v Předměřicích. Jednou z organizací, mezi něž bude rozdělena vybraná částka, je i NOMIA. Naše velké poděkování patří všem organizátorům akce, zejména pak Ing. Martinu Zbořilovi.

Zobrazit událost

 
 

Pro starší události prosím navštivte náš archiv událostí.

Přejít do archivu 

 

Můžeš to zastavit
 28. 12. 2017

V rámci projektu „Můžeš to zastavit“, který zastřešuje organizace ASI-CZ, vznikl rozhovor s Mgr. Miroslavem Bubeníkem o významu rodiny a o vnímání rodiny v naší společnosti. Autorem projektu je video producent a kameraman České televize Edvard Miškej. Celý rozhovor si můžete přehrát na Youtube

Zobrazit rozhovor

 

Školení pro pracovníky OSPOD
 21. 12. 2017

V budově magistrátu dnes proběhl seminář vedený Mgr. M. Bubeníkem zaměřený na práci s dětmi se syndromem CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti) a s dětmi, které jsou poznamenané nějakou traumatickou událostí (domácí násilí, dramatický rozchod rodičů a p.). Semináře se zúčastnili pracovníci OSPOD, kteří přicházejí při své práce s těmito dětmi velmi často do styku.

Zobrazit celou událost

 

Vánoční posezení v Kouzelné berušce
 14. 12. 2017

Adventní čas je pro matky s dětmi obdobím shonu a stresu, proto je důležité se na chvíli zastavit a udělat si čas na posezení u ozdobeného stromečku a hlavně na vzájemné popovídání. Maminky se navzájem inspirují, jaké dárky by mohly udělat jejich dětem největší radost, vyprávějí si o zvycích, které se dodržují v jednotlivých rodinách.

Zobrazit celou událost

 

Seminář pro studenty medicíny
 10. 12. 2017

Ač je neděle dnem pracovního klidu, ve velkém sále NOMIA probíhal po celý den seminář pro studenty medicíny. Byl zaměřen na domácí násilí a týrané děti a lektorem byl Mgr. Miroslav Bubeník.

Zobrazit celou událost

 

Setkání s Mikulášem
 7. 12. 2017

V klubu maminek proběhla i letos Mikulášská besídka pro ty úplně nejmenší děti. Mikuláš rozdal dárečky a potom, když děti získaly potřebnou odvahu, mohly se s ním jít vyfotit nebo mu třeba za pomoci rodičů zazpívat písničku. Čerta na naší besídce nepotkáte, protože nechceme děti strašit, ale naopak jim dělat radost.

Zobrazit celou událost

 

Setkání dobrovolníků
 6. 12. 2017

Supervize, vyhlášení dobrovolníka roku a také povídání o tom, co dobrovolníkům jejich práce přináší, to vše bylo obsahem našeho společného setkání. Dobrovolníkem roku 2017 se stal pan Jan Bohuněk, který s námi pravidelně dojíždí za dětmi do DC Veská a pomáhá nám i na různých akcích pro veřejnost. Je vždy ochoten s čímkoliv pomoci a obětovat svůj volný čas pro druhé. Nejen jemu, ale i všem ostatním dobrovolníkům patří naše velké poděkování. Ať už pracují s dětmi či se seniory, jejich činnost má obrovský smysl.

Zobrazit celou událost

 

Advent v Kouzelné berušce
 23. a 30. 11. 2017

Odpoutat se od komerčního pojetí Vánoc a věnovat se tomu, aby rodiny trávily adventní čas společně, to je hlavním cílem této akce. Těšilo nás velké zapojení tatínků, kteří byli při výrobě vánočních dekorací úplně stejně šikovní jako jejich ženské protějšky. Rodiče s dětmi si vyzkoušeli společné cvičení s vánoční a zimní motivací, zpívánky a hlavně pak výtvarné tvoření – vyráběli jsme vánoční přáníčka a ozdoby z papíru.

Zobrazit celou událost

 

Věcný dar pro Dětské krizové centrum
 29. 11. 2017

Přesně v den, který se na celém světě slaví jako Den dárců, k nám dorazil pan Filipe Oliveira spolu s překladatelkou Katarínou, oba z firmy Accenture. Dovezli nám různé výtvarné potřeby a také krásné figurky, které využijí terapeutky při Sandplay terapii. Vše, co jsme dostali, využijeme např. při zvykacích režimech či terapeutické práci s dětmi a také v našich návazných programech pro rodiny. Děkujeme!

Zobrazit celou událost

 

Tělo a mysl tour 2017
 26. 11. 2017

Fitness Violeta, které je jedním z pořadatelů této akce, nás přizvalo do haly TJ Slavia. Tam jsme měli po celou neděli stánek s charitativním prodejem. Všichni, kteří si přišli protáhnout tělo s Davidem Hufem a Olgou Šípkovou, tak měli možnost pomoci poradně NOMIA a také zjistit, kdo jsme a komu pomáháme.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška pro ZŠ Třebosice
 24. 11. 2017

Základní škola Třebosice nás oslovila, zda bychom nemohli seznámit jejich žáky 2. stupně s problematikou domácího násilí. A protože nyní díky nadaci NROS právě takové přednášky pořádáme, rádi jsme souhlasili. PhDr. Jolana Moravcová a Mgr. Marcela Mikulová si s dětmi povídaly o domácím násilí, šikaně i dalších věcech, které mohou trápit je či jejich kamarády.

Zobrazit celou událost

 

Školení pro Pardubice i Hradec
 16. 11. 2017

Dopoledne byl Mgr. Bubeník v Pardubicích, kde prezentoval pracovníkům Probační a mediační služby zkušenosti z našeho programu pro práci s pachateli a obětmi. Večer pak pro změnu vedl u nás v poradně interaktivní seminář pro zaměstnance magistrátu města, tentokrát na téma práce s rozvádějícími se páry, které se hádají o děti. Těší nás, že jsou naše odborné znalosti a praktické zkušenosti oceňovány ze strany jiných organizací a je velký zájem o nejrůznější školení a semináře, které můžeme nabídnout.

Zobrazit celou událost

 

NOMIA vzdělává mediky
 15. 11. 2017

IFMSA je mezinárodní organizací sdružující studenty z lékařských fakult na celém světě. Jsou do ní zapojeni i studenti medicíny z Hradce Králové a ti si pozvali Mgr. Miroslava Bubeníka, aby pro ně připravil cyklus přednášek a seminářů k problematice týraných dětí a domácího násilí, neboť právě lékaři bývají prvními, kteří si všimnou, že se v rodině děje něco špatného. Úvodní přednáška proběhla 15. listopadu ve Výukovém centru fakultní nemocnice.

Zobrazit celou událost

 

NOMIA účastníkem vzdělávacího programu
 13.11.2017

Mgr. Miroslav Bubeník se v Praze zúčastnil vzdělávacího programu zaměřeného na výzkum a poznatky v neuropsychoterapii a neuropsychologii. Celý program organizovala Česká asociace pro psychoterapii.

Zobrazit celou událost

 

Hradečtí fotbalisté pomáhají
 10.11.2017

Šek na částku 6 400 Kč jsme převzali z rukou sportovního manažera a bývalého kapitána týmu Pavla Krmaše. Peníze vybrali mezi sebou hráči, realizační tým a vedení FC Hradec Králové. Vybraná částka je určena na projekt „Mámo, táto, potřebuji vás oba“ a proto poputuje na konto Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, který nám ji znásobí zlatým řezem. DĚKUJEME!

Zobrazit celou událost

 

Přátelský den
 8. 11. 2017

Již třetí ročník akce, kterou společně pořádají všechny královéhradecké organizace poskytující sociální služby rodinám s dětmi, proběhl opět v knihovně města ve Wonkově ulici. U stolků poradny NOMIA čekalo na děti výtvarné tvoření a bludiště, vyzkoušet si mohly také různé pohybové aktivity. Dospělé jsme zároveň informovali o naší činnosti i o návazných prorodinných aktivitách, které jsou cílené na tzv. zdravé rodiny.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška o první pomoci
 1. 11. 2017

Hned dvě dětské lékařky – MUDr. Kateřinu Suchou a MUDr. Kateřinu Mynářovou – jsme přivítali na přednášce s názvem „První pomoc u dětí“. Rodiče se dozvěděli, jak se zachovat při horečce a febrilních křečích, co dělat při běžných nemocech, jako jsou rýma a kašel, nebo co by měla obsahovat rodinná domácí lékárnička. Důležitým tématem bylo povídání a o první pomoci při akutním ohrožení života – ať už dětí v kojeneckém a batolecím věku či těch starších. Vše bylo nejen vysvětleno, ale také názorně předvedeno na figuríně.

Zobrazit celou událost

 

Školící program pro pracovníky magistrátu
 24. - 26. 10. 2017

Mgr. Miroslav Bubeník byl jedním ze školitelů na třídenním vzdělávacím programu pro pracovníky oddělení koncepcí a sociální péče magistrátu města Hradce Králové. Školení probíhalo v Rokytnici v Orlických horách a Mgr. Bubeník vedl zážitkové semináře a nácviky interaktivní diskuze orientované na práci s klientem, umění profesionálního rozhovoru a také ošetření profese sociálního pracovníka z hlediska syndromu vyhoření.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška v ZŠ Vocelova
 20. 10. 2017

Psychologové z Dětského krizového centra NOMIA PhDr. Jolana Moravcová a Mgr. Miroslav Bubeník přijeli za žáky základní školy Vocelova. Zde besedovali nejprve s deváťáky a potom s osmáky o šikaně, domácím násilí a práci Dětského krizového centra NOMIA. Zahájili jsme tak celý cyklus přednášek určený žákům 2. stupně, který bude probíhat v průběhu tohoto školního roku. Realizovat jej můžeme díky finanční podpoře NROS.

Zobrazit celou událost

 

Studenti gymnázia pomáhají
 9. - 13. 10. 2017

Studenti gymnázia Boženy Němcové pro nás již podruhé zorganizovali veřejnou sbírku. V centru města vybírali peníze do zapečetěných kasiček a prodávali i naše reklamní výrobky. Výtěžek sbírky bude využit pro práci s klienty Dětského krizového centra NOMIA. Vybralo se celkem 5 881 Kč.

Zobrazit celou událost

 

Prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách
 17. 10. 2017

Ředitel poradny NOMIA Mgr. Miroslav Bubeník byl školitelem vzdělávacího programu pro učitele, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky. Program v rozsahu sedmi vyučovacích hodin proběhl v Národním institutu pro další vzdělávání v Pardubicích. Účastníci školení se seznámili s problematikou domácího násilí a učili se správně komunikovat a pracovat s dětmi, které jsou svědky tohoto násilí. K výuce byl použit norský animovaný film Zuřivec, vytvořený ve spolupráci s týmem psychologů.

Zobrazit celou událost

 

Seminář „Úmrtí v rodině“
 17. 10. 2017

Seminář s názvem „Úmrtí v rodině“ se konal v knihovně města HK a byl určen pro všechny, kteří jsou členy skupiny komunitního plánování pro rodiny s dětmi a mládež. Téma smrti je v dnešní době velmi často tabuizováno a tak všechny organizace, které pracují s rodinami, přivítaly možnost zúčastnit se společného setkání a hovořit o tom. Právě Dětské krizové centrum NOMIA často pomáhá dětem, které se snaží překonat trauma ze ztráty blízké osoby.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška pro rodiče
 18. 10. 2017

Tématem tzv. sešívaných rodin se zabývala přednáška s názvem „Moje děti, tvoje děti, naše děti“. Lektorem byl speciální pedagog – etoped Mgr. Jan Vacek a hovořil o tom, jak vyřešit problémy mezi nevlastními sourozenci, jak vychovávat partnerovy děti, jak sladit rozdílné výchovné přístupy a p. Jako vždy byl součástí přednášky také dětský koutek, v němž se přítomným dětem věnovaly studentky, aby se rodiče mohli v klidu vzdělávat.

Zobrazit celou událost

 

Videoklip o šikaně
 24. 9. 2017

Poradna NOMIA se podílela na tvorbě scénáře klipu k písni Probdělý noci od skupiny zakázanÝovoce. Nový klip měl premiéru na konci září a jeho cílem je upozornit na šikanu ve školních kolektivech a přesvědčit ty, kterých se šikana týká, i ty, kteří jsou jejími svědky, aby nezůstali lhostejní. V závěru klipu je odkaz na on-line poradnu NOMIA.

Zobrazit celou událost

 

Nomíkovo zábavné odpoledne
 13. 9. 2017

Letošní ročník Nomíkova zábavného odpoledne poznamenala nepřízeň počasí, celý den pršelo a foukal silný vítr. I přes to se na akci sešla téměř stovka lidí. Jako obvykle jsme měli připraveny různé soutěže a aktivity pro děti všeho věku a také výtvarné workshopy. Některé aktivity (jako např. malování chodníkovými křídami) jsme museli vzhledem k chladnému a deštivému počasí zrušit, ale i tak se…

Zobrazit celou událost

 

Dny sociální práce
 22. 9. 2017

Naše kolegyně Dita Balcarová a Jana Turnovská se zúčastnily mezinárodní vědecké konference s názvem XIV. Hradecké dny sociální práce. Tato konference se tradičně pořádá v budově Univerzity Hradec Králové a protože poradna NOMIA je též akreditovaným univerzitním pracovištěm pro výkon praxí studentů sociálních oborů, účastníme se jí pravidelně.

Zobrazit celou událost

 

Seminář pro pracovníky OSPOD
 25. 8. 2017

Interaktivní seminář představil sociálním pracovníkům metodu Lawick, která se v naší poradně využívá pro skupinovou práci s rozcházejícími se rodičovskými páry, jejichž děti jsou traumatizovány rodičovskými spory. Účastníci semináře tak měli možnost zažít na vlastní kůži, jak se cítí dítě při hádkách rodičů nebo v tzv. tiché domácnosti. Součástí semináře bylo i promítání výukového animovaného…

Zobrazit celou událost

 

Školení a semináře
 

květen - červen 2017

Během května a června proběhlo v NOMIA celkem 5 vzdělávacích akcí pro pracovníky OSPOD z různých regionů, soudce a také členy skupiny komunitního plánování MmHK. Lektorem těchto školení a seminářů byl ředitel NOMIA Mgr. Miroslav Bubeník. Účastníkům jsme představili program Lawick, hovořili jsme s nimi o domácím násilí na základě promítání animovaného…

Zobrazit celou událost

 

Beseda se seniory
 

19. 6. 2017

Psycholožka PhDr. Jolana Moravcová z poradny NOMIA si v Domově U Biřičky povídala se seniory o tom, jak překonat pocity opuštěnosti po odchodu návštěvy. Témata besed si vybírají sami obyvatelé domova. Naše spolupráce s tímto zařízením trvá již 2 roky a chtěli bychom v ní i nadále pokračovat.

Zobrazit celou událost

 

Trutnovský půlmaraton
 

10. 6. 2017

Již podruhé bylo Dětské krizové centrum NOMIA osloveno pořadateli Trutnovského půlmaratonu, zda by mohlo zorganizovat program pro děti na této akci. Stejně jako v loňském roce jsme nabídli dětem mnoho sportovních i relaxačních aktivit a her. A přestože počasí pořadatelům letos příliš nepřálo, návštěvníků dorazilo dost.

Zobrazit celou událost

 

Klip o šikaně
 

5. 6. 2017

Na návštěvu do poradny NOMIA přijeli členové rockové kapely zakázanÝovoce a také režisér České televize Tomáš Krejčí. Chtěli by natočit klip, který by se zabýval šikanou na školách, a proto oslovili naši poradnu se žádostí o spolupráci.

Zobrazit celou událost

 

Den dětí s beruškou
 

1. 6. 2017

Dopoledne plné pohybových i výtvarných aktivit pro nejmenší děti a jejich rodiče připravil klub maminek Kouzelná beruška.

Zobrazit celou událost

 

Den rodiny
 

14. 5. 2017

Den rodiny je v Hradci Králové již tradiční akcí. Také Dětské krizové centrum NOMIA a klub maminek Kouzelná beruška zde měly stánek s mnoha aktivitami pro děti všeho věku. Akce se konala v Jiráskových sadech za krásného slunečného počasí a tak byl počet návštěvníků velmi vysoký. Pro naši organizaci jsou podobné akce příležitostí, jak seznámit veřejnost s činností a programy poradny NOMIA.

Zobrazit celou událost

 

Give & Gain Day
 

19. 5. 2017

Mezinárodního dobrovolnického dne Give & Gain Day 2017 se v celé republice zúčastnilo téměř 40 společností s tisícovkou dobrovolníků. Podpořilo tak více než 90 neziskových organizací, mezi nimiž byla i NOMIA.

Zobrazit celou událost

 
 

Vyběhněme s násilím
 


5. 5. 2017

Již 2. ročník sportovně charitativní akce s názvem „Vyběhněme s násilím“ připravily studentky sociální patologie a sociologie pedagogické fakulty UHK spolu s Poradnou pro oběti násilí NOMIA. Myšlenkou této akce je upozornit na násilí ve společnosti a na potřebu pomoci obětem násilí. Běh získal záštitu primátora města Hradce Králové.

Zobrazit celou událost

 

Velikonoce v Kouzelné berušce
 


6. a 13. 4. 2017

Cvičení rodičů s dětmi s jarní a velikonoční motivací, zpívánky a výroba jednoduchých velikonočních dekorací – taková byla náplň dvou čtvrtečních programů klubu maminek před jarními svátky. Klub byl otevřen i o velikonočních prázdninách a proto ho v tento čas využily i maminky se staršími dětmi.

Zobrazit celou událost

 

Workshop o dobrovolnictví v Ostravě
 


29. 3. 2017

Čtyři pracovnice NOMIA, které se podílejí na práci našeho dobrovolnického centra, se v Ostravě zúčastnily workshopu, který jim přímo na míru sestavila vedoucí zdejšího dobrovolnického centra Ing. Dagmar Hoferková. Naše kolegyně načerpaly mnoho teoretických informací, ale měly také možnost si v praxi vyzkoušet např. přijímací rozhovor s uchazečem o dobrovolnictví.

Zobrazit celou událost

 

Pedagogické dny na UHK
 

29. 3. 2017

NOMIA je akreditovaným univerzitním pracovištěm pro výkon odborných praxí studentů několika oborů pedagogické fakulty i Ústavu sociální práce. Proto se koordinátorka studentských praxí Mgr. Marcela Hudečková zúčastnila pedagogických dnů, které proběhly v prostorách univerzity.

Zobrazit celou událost

 

Slavnostní večer s OFS
 
23. 3. 2017

Dita Balcarová a Jana Turnovská se zúčastnily slavnostního večera v restauraci Duran, kde převzaly šek na 20 000 Kč od Okresního fotbalového svazu. Velmi si vážíme jak tohoto finančního daru, tak i nabídky další spolupráce. Děkujeme celému OFS a jmenovitě pak Ing. Martinu Zbořilovi, který Dětskému krizovému centru NOMIA velmi ochotně a účinně pomáhá.

Zobrazit celou událost

 

Školení pro pracovníky Salingeru

 
17. 3. a 24. 3. 2017

Po dva pátky se ve velkém sále poradny NOMIA konalo školení k filmu „Zuřivec“ na téma domácího násilí. Zúčastnili se ho pracovníci z neziskové organizace Salinger a přidali se k nim také studenti, kteří u nás momentálně vykonávají praxi. Lektorem školení byl Mgr. Miroslav Bubeník, vedoucí psychoterapeutického…

Zobrazit celou událost

 

Přednáška „Andílci a spratci“


22. 3. 2017

Přednáška speciálního pedagoga – etopeda Mgr. Jana Vacka byla zaměřena na výchovu dětí i na to, jak je ovlivňuje nejen jejich vlastní rodina, ale také škola a kamarádi. Přítomní rodiče měli jako vždy spoustu dotazů a my věříme, že tyto naše vzdělávací aktivity na téma rodičovství jsou pro ně přínosem.

Zobrazit celou událost

 

Školení pro pracovníky NOMIA

10. 3. 2017

Lektorem školení s názvem „Práce s obětmi trestných činů a bezpečí pomáhajících pracovníků“ vedl Mgr. Miroslav Bubeník. Rozsah byl 8 hodin a školení se účastnili nejen pracovníci v přímé práci, ale i ti, kteří se zabývají např. PR organizace.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška „Sourozenecká rivalita“

8. 3. 2017

Psycholožka Mgr. Lenka Půlpánová hovořila o tom, jak předcházet sporům mezi sourozenci a jak je řešit. Protože v publiku tentokrát převažovaly nastávající maminky, hodně času z přednášky bylo věnováno tématu přípravy dítěte na příchod mladšího sourozence do rodiny.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška „Rozvádíme se! A co děti?“

22. 2. 2017

První přednáška z letošního jarního cyklu pro rodiče neměla příliš veselé téma – zabývala se tím, jak děti prožívají rozchod rodičů, jak jim celou situaci vysvětlit a usnadnit a jak jim i po rozvodu zachovat oba rodiče. Lektorkou byla psycholožka PhDr. Jolana Moravcová z Dětského krizového centra NOMIA, která se s touto…

Zobrazit celou událost

 

Předání šeku od Nadačního fondu pomoci

10. 2. 2017

Mgr. Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, nám přivezl šek na částku 95 719 Kč a také nabídku pokračovat ve spolupráci i v tomto roce. Velmi rádi jsme přijali. Tento nadační fond totiž přispívá nejen penězi, ale dokáže předat i cenné zkušenosti, které využijeme pro další rozvoj poradny NOMIA.

Zobrazit celou událost

 

Karneval

9. 2. 2017

Karneval pro nejmenší se koná v klubu maminek každým rokem. Patří mezi velmi oblíbené akce a i letos zaznamenal vysokou návštěvnost. Děti si vyzkoušely různé soutěže a mohly si také za pomoci rodičů vyrobit domeček nebo veselého klauna. A samozřejmě nechyběla hudba a taneční parket.

Zobrazit celou událost

 

Firma Contract Medical opět pomáhá

17. 1. 2017

Společnost Contract Medical International se i letos rozhodla podpořit činnost poradny NOMIA. Zástupci této firmy se přijeli podívat, jak se nám daří, a přivezli nám šek na částku 27 000 Kč. Jejich pomoci si velmi vážíme. Klientů v poradně neustále přibývá a práce je víc a víc – a bez financí bychom jim nemohli účinně pomáhat. DĚKUJEME!

Zobrazit celou událost