Fotografie ze všech akcí najdete na našem profilu Rajče , nejrůznější videa pak na našem Youtube kanálu

 

Setkání u vánočního stromu

14. 12. 2018

Tato akce, kterou každoročně pořádá DC Veská, je určena pro vzájemné setkání klientů, zaměstnanců i zástupců spolupracujících organizací. A protože naši dobrovolníci do Veské pravidelně dojíždějí a věnují se tam dětem i maminkám, rádi jsme přijali pozvání na toto setkání. Koordinátorka dobrovolníků…  Zobrazit více
 

 

 

Vánoční posezení

13. 12. 2018

Vánoční besídka v Kouzelné berušce je takovým poklidným zastavením uprostřed předvánočního shonu, který zažívají prakticky všechny maminky. A právě proto je důležité na chvilku zvolnit, posedět a popovídat si s ostatními o tom, jaké tradice a zvyky se dodržují v jednotlivých rodinách. Zobrazit více
 

 

 

Setkání s Mikulášem

6. 12. 2018

Mikulášskou besídku pro nejmenší děti pořádáme v Kouzelné berušce každý rok. Je klidnější a komornější než jiné akce podobného druhu ve městě – bez čertů a strašení, bez povinných básniček. Laskavý Mikuláš nejprve rozdal všem přítomným dárečky a potom trpělivě čekal, až se děti osmělí a půjdou se s ním… Zobrazit více
 

 

 

NOMIA na adventu v Boharyni

1. 12. 2018

V sobotu 1. prosince se konala v obci Boharyně akce spojená se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. NOMIA byla u toho – v našem stánku si lidé mohli zakoupit naše propagační předměty a také keramické výrobky, které pro nás vyrobily děti ze základní školy v Libčanech. Všichni nakupující tak… Zobrazit více
 

 

 

Advent v Kouzelné berušce

advent201822. a 29. 11. 2018

Předvánoční období jsme v klubu maminek už tradičně věnovali tvorbě různých ozdob, přáníček a dekorací s vánoční tématikou. Nezapomněli jsme ovšem ani na společné cvičení rodičů s dětmi a na zpívánky. Zobrazit více
 

 

 

DobroTYL

27. 11. 2018

Akci, která měla za úkol zviditelnit dobrovolnictví, uspořádalo Gymnázium J. K. Tyla. NOMIA byla jednou z pozvaných organizací. Představili jsme zde práci našeho dobrovolnického centra i jednotlivé programy, do kterých jsou dobrovolníci zapojeni. Zobrazit více
 

 
 

Setkání se zástupci OSPOD

16. 11. 2018

Každý rok probíhá ve velkém sále NOMIA setkání našich pracovníků se zástupci OSPOD. Společně se domlouváme, jak nejlépe postupovat, abychom společně poskytli co nejúčinnější pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v krizi.
 

 

 

Podpora dětí v ohrožení

15. 11. 2018

Ve Dvoře Králové proběhlo setkání zástupců škol s organizacemi poskytujícími podporu dětem v ohrožení. Šlo o to, aby se školy seznámily s prací těchto organizací a věděly, v jaké konkrétní situaci se na ně mají obracet. Také Dětské krizové centrum NOMIA zde prezentovalo svoji činnost… Zobrazit více
 

 

 

Dobrovolnictví – fenomén dneška

12. 11. 2018

Přednáška o dobrovolnictví se uskutečnila v budově Úřadu práce v rámci Týdne vzdělávání dospělých. Lektorkou byla Dita Balcarová, která je koordinátorkou dobrovolnického centra NOMIA. Sama se celý život aktivně věnuje dobrovolnické práci s mládeží a za tuto dlouholetou činnost získala…. Zobrazit více
 

 

 

Přednáška „Migrace do Evropy“

9. 11. 2018

Poradna NOMIA byla spoluorganizátorem diskuze s novinářkou Markétou Kutilovou. Ta dlouhodobě pobývala v arabských zemích a díky svým bohatým zkušenostem tak mohla situaci v této oblasti přiblížit všem, kteří na její přednášku v kavárně Artičok dorazili… Zobrazit více
 

 

 

Přednáška pro studenty

8. 11. 2018

Další z řady přednášek, které realizujeme na hradeckých středních a základních školách, se uskutečnila ve dvou třídách 1. soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové. Psycholožky PhDr. Jolana Moravcová a Mgr. Magda Balážová si se studenty povídaly o šikaně a domácím násilí. Projekt přednášek… Zobrazit více
 

 

 

Přátelský den

7. 11. 2018

I letos se Dětské krizové centrum NOMIA podílelo na pořádání akce pro rodiny s dětmi v Knihovně města HK ve Wonkově ulici. Společně s dalšími organizacemi, které jsou stejně jako my poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi, jsme pro všechny příchozí připravili pestrý program. Tématem byla… Zobrazit více
 

 

 

Socialia 2018

18. 10. 2018

XXII. mezinárodní vědecká konference SOCIALIA 2018 se konala v prostorách Univerzity Hradec Králové. Mgr. M. Bubeník a Mgr. Kateřina Marešová zde představili práci Poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra NOMIA. A to nejen teoreticky, ale i praktickými ukázkami sandplay terapie. Zobrazit více
 

 

 

Beseda se studenty gymnázia

12. 10. 2018

I v tomto školním roce budeme navštěvovat základní a střední školy a besedovat s žáky či studenty o šikaně a domácím násilí. Jako první jsme navštívili gymnázium B. Němcové, kde se na besedě s našimi psychology vystřídaly rovnou tři třídy. Projekt přednášek je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti… Zobrazit více
 

 

Nomíkovo zábavné odpoledne

19.9.2018

19. září pořádalo Dětské krizové centrum NOMIA na hřišti za Benešovkou již 3. ročník akce pro rodiny s dětmi. Spoluorganizátory byli senioři z městské organizace Senioři ČR, kteří aktivně pomáhali jako dobrovolníci u jednotlivých stanovišť. Na všechny příchozí čekaly nejrůznější sportovní… Zobrazit více
 

 

Terapie hrou pro děti s traumatem

17. – 19.9.2018

Naše psycholožky PhDr. Jolana Moravcová a Mgr. Lenka Půlpánová se zúčastnily třídenního kurzu s názvem „TERAPIE HROU JAKO NÁSTROJ POMOCI TRAUMATIZOVANÝM DĚTEM“. Co to vlastně znamená? Je to metoda, kterou je možné pomoci dětem ve věku zhruba od 2 do 12 let, které prožily… Zobrazit více
 

 

Beseda se seniory a jejich rodinami

12.9.2018

S klubem seniorů, který působí v domě s pečovatelskou službou Harmonie, Udržujeme dlouhodobě přátelské vztahy. Členové tohoto klubu jsou např. našimi pravidelnými dobrovolníky na akcích pro rodiny s dětmi. Rádi jsme proto přijali pozvání na jejich akci Loučení s létem. Naše kolegyně… Zobrazit více
 

 

Poradna NOMIA nově bezbariérová

srpen 2018

Během srpna proběhla rekonstrukce výtahu. Zatímco ten starý byl určen pouze pro přepravu nákladů, nový výtah bude sloužit i pro přepravu osob. Poradna se tak stala bezbariérovou, což výrazně usnadní situaci některým našim klientům.
 

 

Práce s násilím v rodině

8. 6. 2018

Společně s dalšími organizacemi jsme se i my zúčastnili besedy u kulatého stolu na téma „Práce s násilím v rodině“. Toto setkání proběhlo ve spolupráci s ministerstvem vnitra ČR a také s centrem Locika. Vzácným hostem byla norská psycholožka Barbara Jakobsen. A jaká byla témata tohoto… Zobrazit více

 

S deváťáky o šikaně a násilí

8. 6. 2018

Naposledy v tomto školním roce navštívili naši psychologové Mgr. Miroslav Bubeník a PhDr. Jolana Moravcová základní školu Štefcova. Tentokrát tam besedovali se 2 skupinami žáků 9. tříd. Projekt přednášek je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations. Zobrazit více

 

 

Den dětí s beruškou

31. 5. 2018

Oslava Dne dětí proběhla i letos v klubu maminek ve znamení soutěží a her. Děti si s pomocí rodičů mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity. Z duhového papírového talíře si také vyrobily veselou rybu. Zobrazit více

 

 

Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii

25. 5. 2018

Mgr. M. Bubeník se zúčastnil Mezinárodního psychoterapeutického sympozia v Brně. Bylo zaměřeno na výzkum v psychoterapii a konalo se pod záštitou významné celosvětové organizace Society for Psychotherapy Research. I v naší poradně se výzkum dle možností provádí a právě na tomto… Zobrazit více

 

 

Pracovní cesta do Norska

22. – 23. 5. 2018

Ředitel NOMIA Mgr. M. Bubeník spolu s našimi sociálními pracovnicemi a také s právničkou absolvovali dvoudenní pracovní cestu s velmi nabitým programem. V Oslu se setkali s představiteli Ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti, seznámili se s prezentací Ministerstva spravedlnosti… Zobrazit více

 

 

Give & Gain Day 2018

18. 5. 2018

Dobrovolnice ze dvou firem – ČEZ a Johnson & Johnson – přišly do poradny Nomia pomáhat v rámci Dne firemního dobrovolnictví. Velmi nás těší, že některé z nich si vybraly právě naši poradnu už podruhé. Dobrovolnice umyly všechny hračky v herně, přebraly je a vyřadily ty rozbité, které… Zobrazit více

 

 

Jarní bazárek

15. 5. 2018

Studentky pedagogické fakulty UHK ve spolupráci s poradnou NOMIA uspořádaly v Bio Central Jarní bazárek dámského oblečení. Akce nesla motto „Nakupuj, daruj, prodávej“ a tak bylo možno šatstvo též věnovat na dobročinné účely. A právě NOMIA je tím článkem, který se postará, aby… Zobrazit více

 

 

Den rodiny

13. 5. 2018

Den rodiny v Jiráskových sadech je pro nás každý rok vítanou příležitostí, jak představit naše služby veřejnosti. Pro návštěvníky máme samozřejmě připraveny nejen informace a letáky, ale také spoustu pohybových a výtvarných aktivit, do nichž se s chutí zapojují jak děti, tak i… Zobrazit více

 

 

Vyběhněme s násilím

4. 5. 2018

Již 3. ročník sportovně charitativní akce „Vyběhněme s násilím“ uspořádaly studentky katedry sociální patologie a sociologie pedagogické fakulty UHK společně s Poradnou pro oběti násilí NOMIA. Sportovci si opět mohli vybrat ze dvou běžeckých kategorií – 5 a 10 km. Novinkou byla… Zobrazit více

 

 

Beseda o šikaně a domácím násilí

13. 4. 2018

Naši psychologové Mgr. Miroslav Bubeník a PhDr. Jolana Moravcová se opět vrátili na 2. stupeň základní školy Štefcova. Tentokrát besedovali se 2 skupinami žáků 8. tříd. Projekt těchto přednášek je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations. Zobrazit více

 

 

Beseda se seniory

11. 4. 2018

Koordinátorka prorodinných aktivit Dita Balcarová si povídala se seniory o tom, co vše jim může poradna NOMIA nabídnout – ať už se jedná o pomoc těm, kteří byli vystaveni nějakému násilí či traumatickému zážitku, nebo o programy a akce pro rodiny, jichž se mohou účastnit i prarodiče… Zobrazit více