Mgr. M. Bubeník se zúčastnil Mezinárodního psychoterapeutického sympozia v Brně. Bylo zaměřeno na výzkum v psychoterapii a konalo se pod záštitou významné celosvětové organizace  Society for Psychotherapy Research. I v naší poradně se výzkum dle možností provádí a právě na tomto sympoziu byly prezentovány takové metody výzkumu, které jsou dostupné (hlavně finančně) i pro malé organizace. A jsou vhodné i pro naše cílové skupiny – jedná se např. o práci s týranými dětmi nebo naopak s původci násilí. NOMIA by chtěla být v tomto výzkumu i nadále aktivní a pracovat na zlepšování efektivity terapeutických intervencí.