Výchova a vzdělávání rodičů, kteří byli chovanci dětských domovů, výchovných zařízení nebo center pro závislé a kteří nezvládají základní rodičovské kompetence. Práce s dětmi různého věku (od batolat až po starší školáky) – doučování, volnočasové aktivity a p.

Dobrovolníci s námi pravidelně dojíždějí do DC Veská u Pardubic, kde se věnují dětem a matkám zde umístěným. U dětí jde zejména o smysluplné trávení jejich volného času k přihlédnutím k jejich schopnostem a zálibám. Dobrovolníci pomáhají též s přípravou do školy. U matek jde v první řadě o zvyšování jejich rodičovských kompetencí, ale také o zvyšování finanční gramotnosti či (hlavně u nezletilých matek) doučování a pomoc se zvládáním školní látky tak, aby dokázaly dokončit své studium a měly v budoucnu lepší možnost uplatnění na trhu práce.

S dětmi různého věku pracují naši dobrovolníci též v DD v Holicích, kam dojíždějí individuálně.

Cíle dobrovolníků u matek:

 • Umožnit matkám konzultace týkající se rodiny a partnerského života s odborníkem v oblasti sociální práce, psychologie a psychiatrie.

 • Zpřístupnit rodičům, případně dospívajícím dětem dobrý teoretický základ k tématům výchovy, partnerských vztahů, dospívání, vývoje dětské osobnosti, péče o dítě, prevence patologických jevů.

 • Vybavit rodiče důležitým právním minimem spojeným s problematikou finanční gramotnosti a tématy rozvodových a porozvodových komplikací.

 • Vytvořit prostor pro rodiče, kde můžou hodnotit své zkušenosti s výchovou dětí a partnerstvím, vzájemně se sdílet společně s jinými rodiči. Tímto sdílením dobré praxe rozšířit spektrum možností použitelných mechanismů v rodinném životě.

 • Pomoci hledat matkám takové volnočasové aktivity, které by mohly vykonávat spolu se svými dětmi.

 • Umožnit klientkám účast na nejrůznějších vzdělávacích seminářích a přednáškách pro rodiče, které NOMIA pořádá.

 • S pomocí studentů pedagogické fakulty zajistit kvalifikované doučování a pomoc s přípravou do školy tak, aby nezletilé matky mohly dokončit své vzdělání a nebyly v budoucnu znevýhodněny na trhu práce, zvyšovat jejich počítačovou gramotnost.

 • Vést klientku k samostatnosti, k rozhodování se nejen za sebe samu, ale i za své dítě.

Cíle dobrovolníků u dětí:

 • Najít pro každé dítě takovou volnočasovou aktivitu, která by ho obohacovala a naplňovala.

 • Věnovat se dítěti individuálně, vyslechnout a povídat si s ním o tématech, která ho zajímají.

 • Umožnit dítěti aktivity mimo areál zařízení – zábavní centra pro děti, aquaparky, ZOO, výstavy, jak tomu bývá v běžné rodině. Obohacovat jejich život o nové podměty a zážitky, které jejich vrstevníci z fungujících rodin vnímají jako běžné.

 • Umožnit dítěti poznat fungující rodiny a fungující partnerství dospělých a dát jim tak vzor pro jejich budoucí život.

 • Pomáhat personálu DC při akcích, k jejichž zajištění je potřeba většího počtu lidí (dětský den, pohádkový pochod lesem a p.

Těchto cílů dosahujeme pomocí následujících aktivit:

 • Přednášky na témata, která rozvíjejí úroveň rodičovských kompetencí.
 • Přímá vzdělávací a výchovná práce pro matky umístěné v DC Veská.
 • Individuální kontakt s psychologem.
 • Workshopy s interaktivními prvky na témata výchovy dětí, vztahů a finanční gramotnosti.
 • Zážitkové a diskuzní skupiny ke sdílení svých zkušeností dobré praxe s nově nabytými inspiracemi a dovednostmi z uskutečněných workshopů a přednášek.

Konkrétní činnosti dobrovolníků u dětí, mladistvých a nezletilých matek:

 • Kvalifikované doučování a pomoc s přípravou do školy nezletilým matkám (matematika, český jazyk, anglický jazyk apod.).
 • Pomoc při zvyšování počítačové gramotnosti nezletilých matek – cvičení na počítači za asistence dobrovolníka (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, hledání informací na internetu apod.).
 • Zvyšování finanční gramotnosti nezletilých matek – cvičné nákupy v doprovodu dobrovolníka.
 • Individuální trávení volného času dobrovolníka s konkrétním dítětem – hry, výtvarné aktivity, sportovní aktivity, procházky, četba, zpěv, atd.
 • Zabezpečování sociálního kontaktu dětem a mladistvým nad rámec Dětského domova – přátelské popovídání, vyslechnutí.
 • Pomoc při zajišťování výletů pro děti a mladistvé, kteří jsou chovanci Dětského domova v Holicích a Dětského centra Veská, přímá účast a asistence dobrovolníků na těchto výletech – zábavní centra pro děti, aquaparky, ZOO, výstavy, apod.
 • Pomoc personálu DD v Holicích a DC Veská při pořádání dětských dnů, karnevalů, Vánočních akcí apod.

Při dobrovolnické činnosti dbáme na navázání dlouhodobého kontaktu a přátelství mezi konkrétním dobrovolníkem a konkrétním klientem, v tomto případě dítětem či nezletilou matkou. Vytipování konkrétní dvojice provádí odborný pracovník Poradny NOMIA – psycholog / dětský psycholog / psychoterapeut.