Zajištění sociálního kontaktu a volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Dobrovolníci se setkávají s klienty a pomáhají jim vyplnit jejich volný čas, věnují se společně s nimi různým aktivitám. Zároveň tak mají možnost pravidelně sledovat a prověřovat, zda se nezhoršuje jejich zdravotní situace (např. rozvoj stařecké demence). Dobrovolníci jsou vysíláni do domácností konkrétních klientů Poradny NOMIA (oběti domácího násilí, trestné činnosti, atd.) a také ke klientům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové.

Z potřeb klientů Poradny NOMIA i klientů Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové vyplývá, že kromě sociální práce nebo služeb sociální péče je důležité v mnoha případech i zajištění sociálního kontaktu mimo sociální práci, nebo zajištění pomoci při realizaci volnočasových aktivit, vyplnění volného času apod. Tyto aktivity jsou velice přínosné zejména u osaměle žijících seniorů nebo osob se zdravotním postižením, kteří trpí absencí denního sociálního kontaktu, nemají si s kým povídat, sdílet denní radosti a starosti.

Dalším cílem je také častějším kontaktem zjišťovat a prověřovat, zda se nezhoršuje zdravotní stav např. u seniorů, u kterých se rozvíjí stařecká demence a pobyt v domácnosti pro ně může být obtížnější s ohledem na výskyt pocitu zmatení, poruch orientace apod. Dobrovolníci v těchto případech zajišťují přehled o těchto seniorech v případech, kdy realizovaná sociální práce směřuje k řešení např. prostřednictvím pobytové sociální služby, ale s ohledem na kapacity vybraného zařízení je nástup možný v řádech měsíců. Senior je sice zpravidla po tu dobu zajištěn pečovatelskými službami, ale chybí mu sociální kontakt a zároveň je zajištěn přehled o rozvoji jeho stařeckých chorob a mohou tak být operativněji zachycena rizika spojená s postupujícím onemocněním.

V oblasti osob se zdravotním postižením se zpravidla jedná o zajištění sociálního kontaktu, pomoci při volnočasových aktivitách, sdílení denních prožitků, čtení, procházky apod.

Cíle dobrovolníků u seniorů a osob se zdravotním postižením:

  • pomoci jim překonat komplikace v případech, kdy se jedná např. o oběti trestné činnosti
  • zajistit jim lidský sociální kontakt ve volném čase
  • pomoci jim realizovat volnočasové aktivity
  • zprostředkovat jim rozhovor, čtení, procházky a jiné aktivity, které zejména u seniorů podnítí jejich schopnost orientace v prostoru a čase a eliminují projevy stařeckých nemocí

Konkrétní činnosti dobrovolníků u seniorů a zdravotně postižených:

  • trávení volného času s konkrétním seniorem či zdravotně postiženým – povídání, četba, křížovky, procházky, prohlížení fotografií, ruční práce, apod.
  • asistence při nákupech, docházce k lékaři, na úřady, apod.
  • vyplnění chybějícího sociálního kontaktu osaměle žijícím seniorům nebo zdravotně postiženým – sdílení denních radostí a starostí, podpora duševní kondice
  • zjišťování a prověřování, zda se nezhoršuje zdravotní stav (např. rozvíjející se stařecká demence) – dobrovolníci v těchto případech zajišťují přehled o těchto klientech a prostřednictvím NOMIA dávají zprávu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové, který v případě zhoršení stavu realizuje další kroky (pobytové sociální služby).

Při dobrovolnické činnosti dbáme na navázání dlouhodobého kontaktu a přátelství mezi konkrétním dobrovolníkem a konkrétním klientem, v tomto případě seniorem či zdravotně postiženým. Vytipování konkrétní dvojice provádí odborný pracovník Poradny NOMIA – psycholog / psychoterapeut.