Obsahem projektu je psychoterapeutická a poradenská práce s násilnými osobami a pachateli domácího násilí a jiné trestné činnosti. Cílem projektu je pomoci osobám, které jsou původci násilí zastavit tyto projevy a minimalizovat negativní psychopatologické dopady na zúčastněné (děti, rodina, partner, společnost, apod.). Ochránit oběti rodinného systému a potencionálních obětí v sociálním okolí klienta. Pomoci původcům násilí přijmout odpovědnost za své chování. A pomoci k takovým změnách v chování a prožívání, které preferují jiné způsoby jednání než agresivní a násilné. Dalším cílem programu je pomoci původcům násilí k potřebným změnám v oblasti citové – vztahové vazby (attachmentu), u mnoha klientů se projevují různé abnormality v této oblasti, kdy oni sami v dětství zažívali zkušenosti jako svědci domácího násilí nebo byli přímou obětí. Cílem projektu je také osvěta v oblasti tématiky násilí, práv obětí trestné činnosti, právní a morální odpovědnosti původců násilí a postoje společnosti k násilí.

Probační program „Terapeutický program narativní práce s agresí“ je akreditován u Ministerstva spravedlnosti v rámci Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.