Při psychoterapeutické práci s dítětem v rámci pomoci rodině při asistovaných kontaktech, zvykacích režimech a poradenství mohou odborní pracovníci zachytit dítě ohrožené v oblasti psychického a sociálního rozvoje. Těmto dětem a jejich rodinám se odborní pracovníci věnují, provádějí rozhovory, zajišťují akutní pomoc a podporu dítěti. Práce s takovými klienty se děje na základě pověření pracovníků k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle § 48 odst. 2 § 10 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. a), § 31 a § 32 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v pl. znění. Současně pracovníci poskytují informace pracovníkům OSPOD, příp. PČR.

V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí je práce odborných pracovníků směřována k pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s výchovou dítěte. Rodičům je v tomto případě poskytováno poradenství a edukace na podporu výchovných kompetencí rodičů.

Další oblastí práce zařízení při výkonu pověření k sociálně-právní ochraně dítěte jsou aktivity vedoucí k ochraně před škodlivým, patologickými jevy a předcházení jejich vzniku. Tato ochrana se děje prostřednictvím psychoterapie, která sama o sobě má preventivní dopad na ochranu dítěte před těmito vlivy a je dle potřeby doplněna cílenou edukací rodičů, širší rodiny i dítěte samotného.

 

Dále v naší poradně realizujeme skupinový program pro rodiče „Mámo, táto, potřebuju vás oba“. Program je určen rodičům v rozvodové či po rozvodové situaci, která je zatížena dlouhodobým a vyhroceným konfliktem mezi rodiči. Program je primárně koncipován na pomoc dětem, které se ocitají v kontextu tohoto konfliktu na „bojové linii“. V důsledku dlouhodobé vyhrocené války rodičů je dítě silně traumatizované, což znepřátelené strany vůbec nevnímají. Program má za úkol prostřednictvím speciálně vytvořených terapeutických cvičení zprostředkovat rodičům autentický zážitek toho, jak jejich děti prožívají boj rodičů, jak se cítí, bolest dětí a jejich psychosomatické obtíže. Program vrací pozornost rodičů k dětem a jejich potřebám. Více se o programu můžete dozvědět na http://jaktovidideti.cz/.