DĚTSKÉ KRIZOVÉ A TERAPEUTICKÉ CENTRUM

V našem dětském krizovém a terapeutickém centru pomáháme dětem, dospívajícím a jejich rodičům na jejich životní cestě. Mohou se na nás obrátit dospělí, ale i děti a dospívající ve věku 0 – 20 let, kteří prožívají krizi, neví si rady, potřebují pomoc a podporu, a kteří nemohou své obtíže překonat vlastními silami.