Centrum pro zdravě fungující rodinu

Naše centrum je tu pro rodiče a jejich děti, které se ocitli ve vztahové krizi, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami. Některé situace v životě způsobí vážné narušení vztahů pramenící z násilí v blízkých vztazích, špatné sociální situace, traumatizace plynoucí z komplikovaného rozchodu rodičů, v jejichž důsledku může být ohrožen zdravý psychosociální vývoj dětí.

Prožíváte těžký rozchod a trápí Vás dopady této situace na Vás a děti?

Má Vaše dítě dlouhodobě narušený vztah s rodičem nebo jej nezná a chtěli byste pomoci vztah navázat?

Je to už nějaký čas, co Vám soud určil formát péče a přesto jsou Vaše vztahy narušeny
trvajícím konfliktem, který znesnadňuje život Vám i dětem?

Pro jaké děti tady jsme

Děti, jejichž rodiče se i přes rozsudkem určeným formát péče dostávají do konfliktu (např. rodiče spolu nekomunikují, nepředávají si děti dle rozsudku nebo si nepředávají si důležité informace o dítěti, o jeho zdravotním stavu). Děti, které mají narušený vztah k rodiči nebo jej neznají (s cílem obnovení narušeného vztahu nebo vytvoření vztahu a případně následně práce na styku, jedná se o děti umístěné mimo péči rodičů (spolupráce s pečujícími osobami, ale i s rodiči odebraného dítěte, podpora styku s rodičem) a případné asistované styky dětí s rodičem / s rodiči / s prarodiči a jinými osobami dítěti blízkými.

Jak to u nás chodí? Co děláme a neděláme?

V týmu máme psychology, psychoterapeuty a sociální pracovníky. Naši terapeuti a psychologové představují pestrou paletu různých psychoterapeutických směrů a pomocí nich se snaží rodinám vrátit do života více barev. Naši sociální pracovníci mají přehled a dokáží efektivně pomoci a poradit či odkázat na jiné vhodné pomáhající organizace. Budeme respektovat Vaše právo na informace, vyjádření přání, potřeb, názorů, respektujeme právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupení od ní bez uvedení důvodu.

Co neděláme?

  • Nenahrazujeme zdravotnické služby
  • Nediagnostikujeme
  • Nezjišťujeme cíleně názor dítěte pro účely soudu nebo potřeby rodičů
  • Neposkytujeme služby osobám akutně intoxikovaným, akutně infekčně nemocným nebo těm, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nebo těm, jejichž zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení

Jak se k nám dostanete?

Můžete zavolat na telefonní číslo 606824104 nebo na náš email poradna@nomiahk.cz. Telefon vám zvedne a na email Vám odpoví náš koordinátor, zmapuje s Vámi situaci a vyhodnotí, co bychom pro Vás mohli udělat a případně Vám dá rovnou termín k nám.

Máte pocit, že bychom pro Vás mohli něco udělat?
Využijte naše služby a zavolejte na telefon nebo napište na náš email.

E-mail

poradna@nomiahk.cz

Telefon

606 824 104