Centrum pomoci pro život bez násilí - Zažívám násilí

V terapeutickém centru Nomia jsme tu pro každého, komu do života vstoupilo násilí v různých podobách. Domácí násilí, sexualizované násilí, násilný trestný čin,.. A jsme tu i pro ty, kteří chtějí pracovat na zvládání svých emocí, pracovat s agresí a tím násilí zastavit. Nabízíme individuální terapie, poradenství a skupinové terapie.

Zažili jste násilí od blízké osoby?
Cítíte se v domácím prostředí ohroženi?
Dopadá na vás minulost, kdy se k vám někdo choval násilně?
Prožíváte situace, kdy se někdo z vašeho okolí chová agresivně nebo vás zastrašuje?
Prožíváte důsledky sexualizovaného násilí nebo jakéhokoli násilného incidentu?

Jak pomáháme?

V týmu máme psychology, psychoterapeuty a sociální pracovníky. Naši terapeuti a psychologové představují pestrou paletu různých psychoterapeutických směrů a pomocí nich se snaží lidem vrátit do života více barev. Naši sociální pracovníci mají přehled a dokáží efektivně pomoci a poradit či odkázat na jiné vhodné pomáhající organizace. Práce je pestrá, není výjimkou, že pracovníci se svými klienty vyjíždí i do terénu, když si to situace žádá.

Jak se k nám dostanete?

Můžete zavolat na telefonní číslo ….. nebo na náš email. Telefon vám zvedne a na email Vám odpoví náš koordinátor, zmapuje s Vámi situaci a vyhodnotí, co bychom pro Vás mohli udělat a případně Vám dá rovnou termín k nám.

Co neděláme?

  • Nenahrazujeme zdravotnické služby
  • Neposkytujeme služby osobám akutně intoxikovaným, akutně infekčně nemocným nebo těm, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nebo těm, jejichž zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
  • Nediagnostikujeme

Máte pocit, že bychom pro Vás mohli něco udělat?
Využijte naše služby a zavolejte na telefon nebo napište na náš email.

E-mail

poradna@nomiahk.cz

Telefon

606 824 104