Čtyři pracovnice NOMIA, které se podílejí na práci našeho dobrovolnického centra, se v Ostravě zúčastnily workshopu, který jim přímo na míru sestavila vedoucí zdejšího dobrovolnického centra Ing. Dagmar Hoferková. Naše kolegyně načerpaly mnoho teoretických informací, ale měly také možnost si v praxi vyzkoušet např. přijímací rozhovor s uchazečem o dobrovolnictví.