Již 2. ročník sportovně charitativní akce s názvem „Vyběhněme s násilím“ připravily studentky sociální patologie a sociologie pedagogické fakulty UHK spolu s Poradnou pro oběti násilí NOMIA. Myšlenkou této akce je upozornit na násilí ve společnosti a na potřebu pomoci obětem násilí. Běh získal záštitu primátora města Hradce Králové.

I letos si účastníci běhu mohli vybrat mezi 2 tratěmi – 5 nebo 10 km. Kromě běhu čekal na návštěvníky pestrý doprovodný program – vystoupení souboru moderních tanců ze ZUŠ Střezina a také parkourové triky členů známé skupiny JUMP N Travel. Přímo v kampusu UHK, kde byl start a zároveň i cíl běhu, byly také stánky našich partnerů a sponzorů.

Velký dík za uspořádání běhu patří zejména těmto studentkám: Lenka Kolárová, Ivana Myšková, Lucie Slámová, Kristýna Facunová, Michaela Klimešová a Michaela Blažková. Podílely se na přípravě, oslovování sponzorů a partnerů, zajistily doprovodný program, PR, značení tratě i samotnou realizaci. A děkujeme též pedagogům z katedry sociální patologie a sociologie, pod jejichž vedením studentky pracovaly.

Akce podobného rozsahu by samozřejmě nebyla možná i bez dalších partnerů. Těmi byli: Česká spořitelna, Centrum nových sportů, Fortys pizza, Redbull, SGS Industrial Services, Zdravíčko HK, Disco aerobic, Syngenta, Elixi.cz, Fitness Violeta HK, Camps 4 Kids, BforB, Cvakmat a All Nature.

Celková částka, kterou jsme získali, je 16 185 Kč. Tyto peníze budou použity pro přímou práci s klienty Dětského krizového centra a Poradny pro oběti násilí a pro nákup diagnostických pomůcek.