Studenti gymnázia Boženy Němcové pro nás již podruhé zorganizovali veřejnou sbírku. V centru města vybírali peníze do zapečetěných kasiček a prodávali i naše reklamní výrobky. Výtěžek sbírky bude využit pro práci s klienty Dětského krizového centra NOMIA. Vybralo se celkem 5 881 Kč.