Lektorem školení s názvem „Práce s obětmi trestných činů a bezpečí pomáhajících pracovníků“ vedl Mgr. Miroslav Bubeník. Rozsah byl 8 hodin a školení se účastnili nejen pracovníci v přímé práci, ale i ti, kteří se zabývají např. PR organizace.