Během května a června proběhlo v NOMIA celkem 5 vzdělávacích akcí pro pracovníky OSPOD z různých regionů, soudce a také členy skupiny komunitního plánování MmHK. Lektorem těchto školení a seminářů byl ředitel NOMIA Mgr. Miroslav Bubeník. Účastníkům jsme představili program Lawick, hovořili jsme s nimi o domácím násilí na základě promítání animovaného filmu Zuřivec a konal se i seminář krizové intervence.