Seminář s názvem „Úmrtí v rodině“ se konal v knihovně města HK a byl určen pro všechny, kteří jsou členy skupiny komunitního plánování pro rodiny s dětmi a mládež. Téma smrti je v dnešní době velmi často tabuizováno a tak všechny organizace, které pracují s rodinami, přivítaly možnost zúčastnit se společného setkání a hovořit o tom.  Právě Dětské krizové centrum NOMIA často pomáhá dětem, které se snaží překonat trauma ze ztráty blízké osoby.