Ač je neděle dnem pracovního klidu, ve velkém sále NOMIA probíhal po celý den seminář pro studenty medicíny. Byl zaměřen na domácí násilí a týrané děti a lektorem byl Mgr. Miroslav Bubeník.