Interaktivní seminář představil sociálním pracovníkům metodu Lawick, která se v naší poradně využívá pro skupinovou práci s rozcházejícími se rodičovskými páry, jejichž děti jsou traumatizovány rodičovskými spory. Účastníci semináře tak měli možnost zažít na vlastní kůži, jak se cítí dítě při hádkách rodičů nebo v tzv. tiché domácnosti. Součástí semináře bylo i promítání výukového animovaného filmu Zuřivec, který se zabývá domácím násilím a velmi dobře vykresluje různé psychosomatické obtíže dítěte.