Díky projektu „Kalendář Psí bouda 2018“  a také díky nadaci Karla Janečka, která získanou částku znásobila, obdržela poradna NOMIA finanční dar ve výši 13 400 Kč. Naše velké poděkování patří všem, kteří se na tomto charitativním projektu podíleli, zejména panu Renému Dokoupilovi. Rádi jsme přijali pozvání podívat se do prostor restaurace a předali jsme darovací certifikát.