Ředitel poradny NOMIA Mgr. Miroslav Bubeník byl školitelem vzdělávacího programu pro učitele, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky. Program v rozsahu sedmi vyučovacích hodin proběhl v Národním institutu pro další vzdělávání v Pardubicích. Účastníci školení se seznámili s problematikou domácího násilí a učili se správně komunikovat a pracovat s dětmi, které jsou svědky tohoto násilí. K výuce byl použit norský animovaný film Zuřivec, vytvořený ve spolupráci s týmem psychologů.