Základní škola Třebosice nás oslovila, zda bychom nemohli seznámit jejich žáky 2. stupně s problematikou domácího násilí. A protože nyní díky nadaci NROS právě takové přednášky pořádáme, rádi jsme souhlasili. PhDr. Jolana Moravcová a Mgr. Marcela Mikulová si s dětmi povídaly o domácím násilí, šikaně i dalších věcech, které mohou trápit je či jejich kamarády.