Přednáška speciálního pedagoga – etopeda Mgr. Jana Vacka byla zaměřena na výchovu dětí i na to, jak je ovlivňuje nejen jejich vlastní rodina, ale také škola a kamarádi. Přítomní rodiče měli jako vždy spoustu dotazů a my věříme, že tyto naše vzdělávací aktivity na téma rodičovství jsou pro ně přínosem.