Mgr. Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, nám přivezl šek na částku 95 719 Kč a také nabídku pokračovat ve spolupráci i v tomto roce. Velmi rádi jsme přijali. Tento nadační fond totiž přispívá nejen penězi, ale dokáže předat i cenné zkušenosti, které využijeme pro další rozvoj poradny NOMIA.