Již třetí ročník akce, kterou společně pořádají všechny královéhradecké organizace poskytující sociální služby rodinám s dětmi, proběhl opět v knihovně města ve Wonkově ulici. U stolků poradny NOMIA čekalo na děti výtvarné tvoření a bludiště, vyzkoušet si mohly také různé pohybové aktivity. Dospělé jsme zároveň informovali o naší činnosti i o návazných prorodinných aktivitách, které jsou cílené na tzv. zdravé rodiny.