NOMIA je akreditovaným univerzitním pracovištěm pro výkon odborných praxí studentů několika oborů pedagogické fakulty i Ústavu sociální práce. Proto se koordinátorka studentských praxí Mgr. Marcela Hudečková zúčastnila pedagogických dnů, které proběhly v prostorách univerzity.