IFMSA je mezinárodní organizací sdružující studenty z lékařských fakult na celém světě. Jsou do ní zapojeni i studenti medicíny z Hradce Králové a ti si pozvali Mgr. Miroslava Bubeníka, aby pro ně připravil cyklus přednášek a seminářů k problematice týraných dětí a domácího násilí, neboť právě lékaři bývají prvními, kteří si všimnou, že se v rodině děje něco špatného. Úvodní přednáška proběhla 15. listopadu ve Výukovém centru fakultní nemocnice.