Dvě skupiny žáků 6. tříd se zúčastnily besedy s Mgr. M. Bubeníkem a PhDr. J. Moravcovou. Děti byly velmi aktivní a nejen že odpovídaly na naše otázky, ale samy se vyptávaly na nejrůznější věci týkající se šikany, týrání dětí či násilí ve vztazích. V rámci přednášek, financovaných z projektu Nadace rozvoje občanské společnosti, se na stejnou školu vrátíme ještě několikrát a postupně se setkáme se všemi žáky druhého stupně.