Naposledy v tomto školním roce navštívili naši psychologové Mgr. Miroslav Bubeník a PhDr. Jolana Moravcová základní školu Štefcova. Tentokrát tam besedovali se 2 skupinami žáků 9. tříd. Projekt přednášek je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.