Přednášce speciálního pedagoga – etopeda Mgr. Jana Vacka s názvem „Proč to dítě tak zlobí?“ naslouchal zcela zaplněný sál poradny NOMIA. Lektor přednášky, který má ze své praxe bohaté zkušenosti s dětmi s poruchami chování, nejen přednášel, ale také trpělivě odpovídal na všechny dotazy z publika. Pro děti bylo zajištěno hlídání v dětském koutku, a to dobrovolnicemi – studentkami pedagogické fakulty UHK.