Společně s dalšími organizacemi jsme se i my zúčastnili besedy u kulatého stolu na téma „Práce s násilím v rodině“. Toto setkání proběhlo ve spolupráci s ministerstvem vnitra ČR a také s centrem Locika. Vzácným hostem byla norská psycholožka Barbara Jakobsen. A jaká byla témata tohoto setkání? Bariéry a úspěchy v práci s násilím a také zakotvení role rodiče a dítěte v terapeutické práci. Všechny zúčastněné organizace měly možnost prezentovat své metody a přístupy i formy terapie, které klientům poskytují.