Ve Dvoře Králové proběhlo setkání zástupců škol s organizacemi poskytujícími podporu dětem v ohrožení. Šlo o to, aby se školy seznámily s prací těchto organizací a věděly, v jaké konkrétní situaci se na ně mají obracet. Také Dětské krizové centrum NOMIA zde prezentovalo svoji činnost. Mgr. Magda Balážová a PhDr. Kateřina Lojanová si po celý den povídaly s výchovnými poradci a dalšími představiteli základních a středních škol z Královédvorska.