Oslava Dne dětí proběhla i letos v klubu maminek ve znamení soutěží a her. Děti si s pomocí rodičů mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity. Z duhového papírového talíře si také vyrobily veselou rybu.